Uvedenie poštovej známky Vianoce 2017

Vianoce 2017

Pre záujemcov bude od 16,00 do 18,00 k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Viac...

NOVINKA! Platba už aj prostredníctvom Poštovej karty/ Poštovej karty – Komerčnej

Slovenská pošta, a.s. spoločne s SPPS, a.s. a POFIS si Vás dovoľujú informovať, že Poštová karta a Poštová karta – Komerčná sa rozhodli expandovať za hranice pošty. Čo to presne znamená?

Prostredníctvom Poštovej karty môžete bezhotovostne platiť za tovary a služby na každej pošte. Odteraz máte túto možnosť aj online, konkrétne u nás na http://www.pofis.sk, nakoľko sme rozšírili možnosť spôsobu platby prostredníctvom Poštovej karty a Poštovej karty – Komerčnej. Stačí, ak si zriadite Poštovú kartu, aktivujete platobnú funkcionalitu a môžete platiť.

Viac informácii o tom, kto, kde a ako si zriadi Poštovú kartu/Poštovú kartu – Komerčnú, príp. informácie o všetkých výhodách a službách nájdete na https://postova-karta.sk/index.html.

Tešíme sa na každú jednu Vašu transakciu prostredníctvom Poštovej karty.

Poštová karta

Viac...

Ako sa „rodila“ známka k Predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie

Historicky prvé predsedníctvo Slovenska v rade Európskej únie predstavuje veľkú výzvu pre budovanie pozitívneho „imidžu“ Slovenska v Európskej únii a to nielen prostredníctvom dizajnu loga predsedníctva, ale aj pamätnej 2-eurovej mince alebo príležitostnej poštovej známky. Slovenská pošta, a.s., preto pri koncipovaní zámeru vizuálneho stvárnenia poštovej známky pristupovala s plnou váhou zodpovednosti a v tesnej kooperácii s Ministerstvom zahraničia a európskych záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ SR). Námet poštovej známky k Predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (ďalej len SK PRES = SlovaK PRESindency) bol prerokovaný a odsúhlasený Námetovou komisiou známkovej tvorby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR štandardným spôsobom, tj. s dvojročným časovým predstihom. Na realizáciu výtvarných návrhov tejto emisie bol odporučený Realizačnou komisiou známkovej tvorby Slovenskej pošty, a.s., slovenský dizajnér pôsobiaceho v Holandsku, Peter Biľak. Stalo sa tak na základe návrhu MZVaEZ SR, ktorého minister a vtedajší podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák udelil práve Petrovi Biľakovi cenu Goodwill envoy (Vyslanec dobrej vôle) určenú pre občanov Slovenska šíriacich dobré meno SR v zahraničí koncom novembra 2014.

Viac...

Prvá slovenská poštová známka s videoklipom!

Valentínska známka v podobe obrázkového QR kódu s linkom na videoklip o láske.

Slovenská pošta vydáva 30. januára poštovú známku „Valentínske blahoželanie“. Známka je v podobe QR kódu s piesňou od skupiny Elán „Čakám Ťa láska“.

baner QR

Viac...

Prekvapte svojich blízkych a pošlite im valentínsku pohľadnicu

Sviatok zamilovaných so Slovenskou poštou! Vlastnoručne písaný text má svoje miesto aj v dnešnej elektronickej dobe. Nahraďte sms-ky, e-maily a odkazy cez sociálne siete klasickou pohľadnicou. Tradičná listová komunikácia, ktorá má omnoho osobnejší charakter ako komunikácia elektronická, je stále živá!

srdiecko pohl.

Viac...

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach - recenzia

V rámci tohtoročného významného jubilea, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Slovenská pošta, a. s., vydaním reprezentačnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach veľmi príjemne prekvapila nielen filatelistov a záujemcov o poštové známky, ale aj širokú verejnosť. Samotná publikácia nadväzuje na vydanie hárčeka s poštovou známkou venovanou tomuto výročiu podľa návrhu nášho popredného výtvarníka a autora návrhov mnohých ocenených poštových známok doma aj v zahraničí, akad. maliara prof. Dušana Kállaya, v dokonalej ryteckej transpozícii Miloša Ondráčka a na vysokej technickej úrovni realizácie v Poštovní tiskárne cenin Praha.

Viac...

Zníženie ceny príležitostnej poštovej pečiatky

Slovenská pošta, a. s., znížila k 9. 7. 2012 cenu za výrobu príležitostnej poštovej pečiatky. Príležitostné poštové pečiatky sa tak stávajú dostupnejšie širokej verejnosti.

price down

Viac...

Celinové pohľadnice

Je všeobecne známe, že bežné pohľadnice nie sú filatelistický materiál – nevydáva ich oficiálny vydavateľ poštových cenín. V skutočnosti mnoho filatelistov pohľadnice zbiera, lebo ponúkajú zaujímavé a často unikátne zábery. Vydavatelia poštových cenín sa preto snažili podchytiť záujem zberateľov o pohľadnice – a na svete boli tzv. celinové pohľadnice, teda pohľadnice, na ktorých bola vytlačená aj poštová známka za miestne poštovné alebo do cudziny.

123

Viac...

Monografia - Rudo Cigánik "V tieni znám(k)y"

POFIS rozšíril svoju ponuku o zaujímavý produkt venovaný známkovému tvorcovi Rudolfovi Cigánikovi. Ide o autorovu monografiu pod názvom "Rudo Cigánik: V tieni znám(k)y".

titulka R.C.

Viac...

Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

POFIS zaradil nedávno do svojej zvláštnej ponuky prvýkrát aj medzinárodnú odpoveďku. Ide o poštovú ceninu, vydávanú Svetovou poštovou úniou už vyše sto rokov, ktorej zberateľský záujem je u nás z dôvodu nedostatku bližších informácií málo rozšírený, avšak v zahraničí sa teší obľube mnohých zberateľov.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku