Kontakty

POFIS

Nám. SNP 35
814 19 Bratislava 1

Email: pofis@slposta.sk

Internetový predaj

Tel.: 02 593 935 00
Email: pofis.online@slposta.sk

Obchod a propagácia

Tel.: 02 593 935 11

Predajňa POFIS:
Nám. SNP 35
814 19 Bratislava
Tel.: 02 593 935 10

Otváracie hodiny:
Pondelok: 10:00 - 18:00
Utorok:      8:00 - 16:00
Streda:      8:00 - 16:00
Štvrtok:      8:00 - 16:00
Piatok:       8:00 - 16:00

Obedná prestávka: 12:00 - 12:30 

Dňa 7. júna (piatok) bude predajňa zatvorená z dôvodu účasti na Bratislavských zberateľských dňoch. 

V dňoch 13. a 14. júna (štvrtok, piatok) bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. 

V sobotu 15. júna (sobota) v deň vydania prezidenstkej známky, bude predajňa otvorená od 8:00 do 12:00. 
                        


Tuzemský predaj a expedícia

Tel.: 02 593 935 02
Email: pofis.obchod@slposta.sk

Zahraničný predaj a expedícia

Tel.: 02 593 935 03
Email: pofis.trade@slposta.sk

Známka s personalizovaným kupónom

Tel.: 02/ 593 935 08
Email: mojaznamka@slposta.sk

Stredisko filatelistickej produkcie

Tel.: 02 593 935 06 


Údaje o spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa.Vl. č. 803/S

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Predajné miesta na poštách

1. Banská Bystrica 1 Horná 1, 974 01
2. Bratislava 1 Nám. SNP 35, 810 01
3. Bratislava 4 Karloveská 34, 841 04
4. Bratislava 31 Vajnorská - POLUS city center
5. Bratislava 53 Einsteinova 18, 850 03
6. Bratislava 216 Ivánska cesta 6,  820 16
7. Brezno 1 Boženy Nemcovej 29, 977 01
8. Čadca 1 Námestie Slobody 101, 022 01
9. Detva - sídlisko Tajovského 11, 962 12
10. Dolný Kubín 1 Alej Slobody 2203, 026 01
11. Galanta 1 Z. Kodálya 768,924 01
12. Humenné 1 Námestie Slobody 19, 066 01
13. Komárno 5 Biskupa Királya 3, 945 05
14. Košice 1 Poštová 20, 040 01
15. Levice 1 Námestie Hrdinov 10,934 01
16. Liptovský Mikuláš 1 Hodžova 3, 031 01
17. Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01
18. Nitra 1 Svätoplukovo námestie 2, 949 01
19. Nové Mesto nad Váhom Weiseho 17, 915 01
20. Nové Zámky 1 Hlavné nám.9, 940 01
21. Poprad 1 Mnoheľova 11, 058 01
22. Prešov 1 Masarykova 2, 080 01
23. Rimavská Sobota 1 Jánošíkova 1, 979 01
24. Sabinov Prešovská 1, 083 01
25. Sereď Poštová 651, 926 01
26. Svidník Stropkovská 633, 089 01
27. Spišská Nová Ves 1 Štefánikovo námestie 7, 052 01
28. Topolčany 1 Obchodná 1321/6, 955 01
29. Trenčianske Teplice 17. novembra č . 2, 914 51
30. Trenčín 1 Mierové námestie 21, 911 01
51. Trnava 1 Trojičné námestie 8, 917 01
32. Turčianske Teplice Partizánska 419, 039 01
33. Zlaté Moravce 1 Námestie A.Hlinku 17, 953 01
34. Zvolen 1 Sládkovičova 2,960 01
35. Žiar nad Hronom 1 Námestie Matice Slovenskej 19, 965 01
36. Žilina 1 Sládkovičova169/14, 010 01