Komerčná známka je typ poštovej známky s označením SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ktorú môžete použiť na svoju korešpondenciu, môže byť využitá  na firemnú prezentáciu alebo ako výnimočný darček Vašim obchodným partnerom. Na poštovej známke môže byť Vaše logo alebo iný originálny dizajn, ktorý dodá Vašim poštovým zásielkam jedinečnosť.

 

 

Známky sú označené špecifickými symbolmi pre 4 tarifné pásma:
S – Slovensko, C – Česká republika, E – Európa, W – ostatné štáty sveta, pričom ich nominálna hodnota je vždy analogická platnej cene za príslušný druh poštovej zásielky.

Viac informácií ohľadom objednávania a realizácie: 
komercnaznamka@slposta.sk, Tel: 00421 2 593 935 11

Obchodné podmienky Komerčná známka

Ukážka prvej vydanej Komerčnej známky: