Moja známka

Spustiť aplikáciu

Návrh a editácia

Pridajte obrázky, ktoré chcete použiť tlačidlom 'Pridať obrázok'. Vložte obrázky na voľné miesta na tlačovom liste, potiahnutím z galérie.

Vyberte obrázok na tlačovom liste a nastavte ich veľkosť a pozíciu.

Svoj návrh si môžete pozrieť a upraviť aj na iných tlačových listoch, tlačidlom 'Zmeniť šablónu'.

Objednávka a platba

Ak ste spokojný so svojím návrhom, stlačte tlačidlo 'Pridať do košíka' pre každý tlačový list, ktorý si chcete objednať.

V košíku nastavte počet kusov pre jednotlivé položky.

Po vyplnení objednávky, stlačte tlačidlo 'Platba' a zrealizujte elektronickú úhradu.

Cena za 1 tlačový list: od 7.18 €

Kontaktné údaje: mojaznamka@slposta.sk, Tel: 00421 2 593 935 08

Moju známku si možete objednať aj iným spôsobom TU