POFIS

POFIS– Poštová filatelistická služba je organizačným útvarom Slovenskej pošty, a. s., ktorý menežuje všetky činnosti súvisiace s vydávaním poštových známok s nasledovnou pôsobnosťou:

Vydavateľská

 • príprava emisných plánov poštových známok, celín a filatelistických produktov,
 • koordinovanie Realizačnej komisie známkovej tvorby,
 • vykonávanie Komisie na schvaľovanie známkových materiálov.

Výrobná

 • zabezpečovanie výroby slovenských poštových známok, celín a sprievodných filatelistických produktov: obálky prvého dňa (FDC), známkové zošitky, nálepné a pamätné listy, analogické pohľadnice (cartes maximum) a iné,
 • vydávanie príležitostných celín s prítlačami (poštové lístky a celinové obálky) k aktuálnym športovým a kultúrno-spoločenským udalostiam,
 • výroba príležitostných poštových pečiatok na základe dopytu verejnosti a poskytovanie ich odtlačkov do jedného roka od ich vydania.

Obchodná

 • vykonávanie malo- a veľkoobchodnej činnosti so slovenskými poštovými známkami, celinami a filatelistickými produktmi v tuzemsku i v zahraničí,
 • zabezpečovanie novinkovej služby pre jednotlivcov a organizovaných zberateľov,
 • výroba a predaj známky s personalizovaným kupónom pre širokú verejnosť,
 • zúčastňovanie sa domácich a zahraničných predajných výstav.

Propagačná

 • informovanie o jednotlivých vydaniach poštových známok a filatelistických produktoch v domácich i v zahraničných médiách,
 • príprava inaugurácií poštových známok v spolupráci so ZSF,
 • pravidelné vydávanie propagačných filatelistických materiálov,
 • podporovanie rozvoja filatelie na Slovensku
 • zabezpečovanie účasti Slovenskej pošty, a. s., v odborných orgánoch Svetovej poštovej únie a POSTEUROP týkajúcich sa filatelie.

Objednávkové formuláre

Objednávaný počet produktov označte číslom. Známky, ktoré boli vydané v hárčekovej úprave nie je možné objednávať jednotlivo v kusoch, preto objednávané množstvo vyplňte v kolónke "hárček". Bližšie informácie k vydaným a pripravovaným produktom získate z emisného plánu.

Vyplnený objednávkový formulár zašlite prosím na adresu:

POFIS
Nám. SNP 35
814 19 Bratislava 1
Slovensko