Inaugurácia známky "Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma počas otvorenia výstavy "Nájdi si svoje hobby ! Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku"

Slovenský olympijský výbor a Múzeum mesta Bratislavy Vás pozývajú do Múzea mesta Bratislavy (Stará radnica) na výstavu SOV - Slovenského olympijského a športového múzea "Nájdi si svoje hobby ! Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku".

Výstava pre verejnosť potrvá od 8. septembra do 8. októbra 2017.

Počas otvorenia výstavy 7. septembra 2017 bude v priestoroch pokladne MMB cca od 15:00 do 17:00 hod. pre záujemcov k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.najdi svoje hobby

Fotografie z inaugurácie poštovej známky.

Viac...

Krúžok mladých filatelistov v Bratislave v školskom roku 2017/2018

Plagátik_krúžok

Viac...

Výstava "Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka"

Výstava F.Horniaka_Svidník Fotografie z vernisáže výstavy.

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici „Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka“ vzniká v spolupráci s Galériou Dezidera Millyho vo Svidníku, ktorá je súčasťou SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Výstava nadväzuje na dvojicu výstav realizovaných v roku 2016 v Poštovním muzeu Praha a Galérii mesta Bratislava pri príležitosti životného jubilea vynikajúceho slovenského rytca poštových známok, Františka Horniaka. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj emisie poštových známok, ktoré vznikli po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“ v roku 2012. Vystavované emisie sú zväčša realizované viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý bez prerušenia používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta. Pôvodná koncepcia výstavy, pripravená pre Poštovní muzeum Praha a reinštalovaná v Galérii mesta Bratislava, je rozšírená o emisie prezentujúce územie východného Slovenska. Nevšedné spojenie známkovej grafiky a originálnych umeleckých diel Martina Benku, Ladislava Medňanského, Petra Michala Bohúňa, Miloša Alexandra Bazovského, Dezidera Millyho alebo Ester Šimerovej-Martinčekovej sľubuje príjemný umelecký zážitok. Originálne diela na výstavu zapožičali viaceré slovenské galérie a múzeá.

Počas otvorenia výstavy bude pre záujemcov k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Výstava potrvá do 22. októbra 2017.!

Viac...

„23rd WORLD OLYMPIC COLECTORS FAIR“ (WOCF)

Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) ako súčasť Slovenského olympijského výboru vás srdečne pozýva na Svetové stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií po názvom „23rd WORLD OLYMPIC COLECTORS FAIR“ (WOCF)", ktoré sa bude konať v reprezentačných priestoroch hotela Gate One v Bratislave v dňoch 8.-10. septembra 2017.

Pre všetkých záujemcov bude dňa 8. 9. 2017 v čase cca medzi 11:00 a 15:00 hod. zriadená príležitostní poštová priehradka aj s príležitostnou poštovou pečiatkou venovanou tomuto podujatiu.

PPP 23rd WORLD OLYMPIC COLECTORS FAIR

Viac...

Radvanský jarmok

Slovenská pošta, a. s., vydáva 8. septembra 2017 poštovú známku „Radvanský jarmok“ v tvare medovníkového srdca.

Počas slávnostného otvorenia Radvanského jarmoku, ktoré sa uskutoční 8. septembra od 15:00 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici, bude pre záujemcov v samostatnom stánku v čase cca medzi 14:00 a 19:00 hod. zriadená príležitostná poštová priehradka aj s príležitostnou poštovou pečiatkou. PPP Radvanský jaromk

Viac...

Výsledky Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2016

Za rok 2016 sa najkrajšou poštovou známkou podľa výsledkov hlasovania stala známka 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566-1621), za ktorú hlasovalo 147 účastníkov ankety (prevážili hlasy z Českej republiky). anketa 2016

Viac...

Zrušenie vedeckej konferencie 2017

„Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“pripravovala na deň 26.09.2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému „Múzeum v minulosti a v súčasnosti“. Poštové múzeum pri externej komunikácii hlavne s múzeami na Slovensku, ale aj v zahraničí, využilo všetky dostupné prostriedky, aby v maximálnej miere propagovalo toto vedecké podujatie. Žiaľ, napriek preukázateľným urgenciám týkajúcim sa zaslania záväzných prihlášok na vedeckú konferenciu, nepodarilo sa naplniť program vedeckej konferencie takým množstvom záväzných prihlášok, aby bola zabezpečená úroveň podujatia minimálne na takej výške, ako pri predchádzajúcich dvoch vedeckých konferenciách. Zamestnancov Poštového múzea, organizátorov plánovaného podujatia, veľmi mrzí minimálny záujem vedúcich zamestnancov múzeí na Slovensku, ktoré vzhľadom k téme vedeckej konferencie mohli propagovať vlastné múzeá a prácu ich zamestnancov na podujatí, ktoré si svojou úrovňou získalo pozornosť v odbornej a vedeckej verejnosti. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, sa organizátori vedeckej konferencie „Múzeum v minulosti a v súčasnosti“ rozhodli zrušiť konanie tohto vedeckého podujatia.

Viac...

Hlasujte za najkrajšiu známku emisného radu EUROPA 2017!

Vážení filatelisti, aj nezberatelia!

Máte možnosť podporiť slovenskú známkovú tvorbu zahlasovaním v súťaži o najkrajšiu poštovú známku emisného radu "EUROPA 2017 - Hrady a zámky" práve tu:

www.posteurop.org/europa2017.

Hlasovať môžete do 9. septembra 2017. europa súťaž

Viac...

Slávnostné uvedenie poštovej známky "Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba"

Srdečne vás pozývame na slávnostné uvedenie poštovej známky "Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba", ktoré sa uskutoční 9. apríla 2017 počas kultúrno-spoločenského podujatia medzi 15:00 a 18:00 hod. v Dome kultúry Vajnory.

Vajnorská ľudová maľba Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

Viac...

Výstava "Pocta obetiam holokaustu"

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky "Pocta obetiam holokaustu".

Podujatie sa uskutoční 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

holokaust

Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

PPP Pocta obetiam holokaustu

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku