Otvorenie výstavy Petra Uchnára: Plocha - priestor - príbeh

uchnár blog

Odjakživa ho to ťahalo k maľbe, no napokon sa jeho prácou stala ilustrácia. Možno aj preto jeho ilustrácie vyzerajú ako malé maľby vtesnané do stránok kníh. Absolvent ateliéru voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya a istú dobu aj jeho asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pán Peter Uchnár, prichádza so svojimi výstavnými dielami do Banskej Bystrice.

Viac...

Vernisáž výstavy Františka Horniaka v Banskej Bystrici

Pozývame Vás na posledné otvorenie putovnej výstavy Františka Horniaka, ktoré sa uskutoční 13.12. o 15:30 vo výstavných priestoroch Poštového múze v Banskej Bystrici.

Viac...

Výstava CITIUS, ALTIUS, FORTIUS /Olympijské motívy vo filatelii

vystava PM

Olympijské hry sú v súčasnosti najväčší svetový športový sviatok priťahujúci zakaždým pozornosť obyvateľov celej planéty. Vo väčšine športových disciplín je úspech na olympijských hrách považovaný za to najvýznamnejšie, čo môže športovec vo svojej športovej kariére dosiahnuť.

Viac...

Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel

baner rendez

Počas podujatia RENDEZ 2022 Vás pozývame do nášho poštového vozňa, kde bude inštalovaná výstava "Po koľajniciach k adresátovi". Bohatú históriu prepravy poštových zásielok po železnici predstaví sprievodným textom aj množstvom historických dobových fotografií zobrazujúcich rôzne typy poštových vozňov, aj ľudí pri nakladaní, spracúvaní a vykladaní poštových zásielok. Celkový obraz témy dotvárajú aj mapky tratí, obrázky listov prepravených vlakovou poštou, odtlačky pečiatok vlakovej pošty a veľa ďalších zaujímavostí.

Viac...

Pentapolitana − organizovaná preprava správ medzi mestami

pentapolitana Prečítajte si ďalší zo série našich zaujímavých článkov o poštovej histórii. Tento krát sa venujeme organizovanej preprave správ medzi mestami.

Viac...

Stredoveký doručovateľský a spravodajský systém 13. – 15. storočia

blog stredovek

V období vrcholného a neskorého stredoveku (11. až 15. storočie) sa dovŕšilo oddelenie remeselnej a poľnohospodárskej výroby, vznikli hospodársky silné mestá, rozvíjal sa obchod a moc si upevnili silnejúce štátne celky, medzi nimi aj Uhorské kráľovstvo. V mestách sa zakladali prvé univerzity. To všetko prispelo k rozvoju obchodu a vzdelanosti a tým i k zvýšenej potrebe komunikácie a k postupnému rozvoju doručovateľského a spravodajského systému.

Viac...

Preprava poštových správ počas raného stredoveku

blog stredovek

Dejinnému obdobiu raného stredoveku (6. – 11. storočie) sa častokrát hovorí „temný stredovek“. Autorom tohto termínu je taliansky humanista Francesco Petrarca (1304 – 1374), ktorý tým mal na mysli úpadok klasickej vzdelanosti v Európe po zániku Západorímskej ríše v roku 476. Vedomosť antickej kultúry však nezanikla, ale preniesla sa za múry kláštorov, v ktorých mnísi prepisovali aj antickú literatúru.

Viac...

Prvá poštová stanica v Gerulate-Rusovciach

blog rím 2 Rímsky „castel“ Gerulata, sídlo pomocnej – auxiliárnej jednotky rímskej légie, tvoril počas Rímskej ríše integrálnu súčasť severnej hranice provincie Pannonia pozdĺž Dunaja, ktorý je známy pod názvom Limes Romanus. Najvýznamnejšou rímskou pevnosťou „castrum“ tejto provincie bolo Carnuntum, nachádzajúce sa medzi obcami Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Dolnom Rakúsku. Rímsky tábor tu vybudoval už adoptívny syn cisára Augusta Tiberius (cisárom 14 – 37) počas vojny s Markomanmi v roku 6 po Kr. a neskôr sa stal sídlom XIV légie „Gemina“. Začiatkom 2. storočia cisár Traján (98 – 117) povýšil tábor na mesto – municipium, ktoré sa stalo hlavným mestom provincie Panonia Superior. Najbližším rímsky táborom smerom na východ od Carnunta bola Gerulata, objavená v bratislavskej časti Rusovce. Opevnený „castel“ tu bol postavený už v 2. polovici 1. storočia za Flaviovcov a čoskoro sa stal sídlom jednotky germánskych jazdcov „Ala I milliaria Cannanefatum civium Romanorum“, ktorá sem bola prevelená z Hornej Germánie a sídlila tu až do 3. storočia.

Viac...

Vznik organizovanej pošty počas Rímskej ríše

blog rím Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov budeme postupne uverejňovať články o histórii pošty. Dozviete sa v nich veľa zaujímavých informácii napr. o vzniku organizovanej pošty, o doprave správ v ranom stredoveku, Habsburskej pošte a jej zavedení v Uhorsku v 17. storočí, históriu poštových schránok ale aj o modernejších dejinách pošty v 20. storočí.

Nech sa páči tu je prvý zo série článkov s názvom Vznik organizovanej pošty počas Rímskej ríše.

Organizovaná preprava poštových správ sa datuje do čias achaimenovskej Perzie 6. storočia pred Kr. Tá bola možná len vďaka vybudovaniu kvalitnej cestnej komunikácie, ktorá bola postavená v dĺžke 2400 km z mesta Efezos na pobreží Stredozemného mora až do hlavného mesta Súz v dnešnom Iráne. Práve vďaka tejto cestnej sieti a dobrej organizácii prepravy správ, sa v roku 331 podarilo Alexandrovi Veľkému túto starovekú ríšu mocensky pokoriť. Možno aj vďaka gordickému uzlu nachádzajúcemu sa na tejto trase v meste Gordion, o ktorom súdobí veštci tvrdili, že ten kto ho rozviaže, ovládne celý svet. Ako je v legende uvedené Alexander ho zo zúfalstva preťal mečom, stal sa síce vládcom vtedajšieho známeho sveta, ale len na krátko, pretože krátko na to zomrel.

Viac...

Výstava 5P Rudolfa Cigánika v Poštovom múzeu

ciganik

Príďte sa pozrieť do Poštového múzea v Banskej Bystrici, kde aktuálne pripravujeme zaujímavú výstavu jedného z najlepších známkových tvorcov Rudolfa Cigánika.

Poštové múzeum presne po 11 rokoch opäť prináša tvorbu tohto umelca tentoraz prostredníctvom výstavy 5P Rudolfa Cigánika s podtitulom 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe.

Viac...