Výstava "Po koľajniciach k adresátovi"

výstava PM

Srdečne pozývame na výstavu v Poštovom múzeu.

Termín: 15. 11. 2023 – 28. 3. 2024 Miesto: výstavné priestory Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Sprístupnenie: v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Vlaková pošta na obdobie viac ako jeden a pol storočia významným spôsobom ovplyvnila doručovanie poštových zásielok. Jej vznik priamo súvisel s budovaním železničných tratí a postupným zavádzaním železničnej dopravy v 1. polovici 19. storočia. Od prvej jazdy železničného vozňa špeciálne upraveného do podoby poštového ambulantného triediaceho pracoviska na trati Birmingham – Liverpool v roku 1838 vlaková pošta expandovala do mnohých krajín sveta. Na území habsburskej monarchie sa prvé poštové vozne objavili v roku 1850.

Vlaková pošta zohrala mimoriadne dôležitú úlohu aj v období prvej svetovej vojny, zásielky posielané vojakmi bojujúcich armád sa aj prostredníctvom vlakovej pošty dostávali k svojim adresátom. V období medzi dvomi svetovými vojnami bola vlaková pošta spolu s prudko sa rozvíjajúcou automobilovou dopravou chrbtovou kosťou systému prepravy poštových zásielok v celom Československu a túto úlohu u nás zastávala aj po druhej svetovej vojne až do konca 90. rokov 20. storočia, kedy z rôznych príčin, ale najmä s postupným presadením sa automatického triedenia poštových zásielok na triediacich linkách, ukončila svoju činnosť. Technický pokrok zhmotnený v železnici umožnil vznik vlakovej pošty a ten istý technický pokrok, tentokrát reprezentovaný inými druhmi dopravy (automobil, lietadlo), ale hlavne automatickými triediacimi linkami znamenal aj zánik vlakovej pošty. Výstava s názvom Po koľajniciach k adresátovi prináša na 15 výstavných paneloch farbistý obraz histórie poštovej železničnej prepravy a vlakovej pošty s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Panely sú doplnené trojrozmernými zbierkovými predmetmi pochádzajúcimi zo zbierkového fondu Poštového múzea počínajúc manipulačnými vozíkmi na nakladanie a vykladanie balíkových a listových zásielok, cez pomôcky používané posádkou ambulantnej vlakovej pošty, modely poštových železničných vozňov, poštové vrecia, poštové štíty, pečiatky vlakovej pošty, celistvosti prepravené vlakovou poštou. Vystavená bude aj literatúra zaoberajúca sa dejinami vlakovej pošty a slovenské poštové známky s tematikou železnice. K výstave bude vyrobená aj príležitostná poštová pečiatka, ktorá bude pre záujemcov k dispozícii na pošte Banská Bystrica 1 od 15. do 22. 11. 2023. Výstava je tak vhodnou spomienkou na spoluprácu pošty so železnicou so snahou priblížiť návštevníkom význam prepravy poštových zásielok vlakmi v bohatých dejinách poštových služieb.

Komentáre