Obmedzenia prijímania zásielok!

V dôsledku obmedzení súvisiacich s prepuknutím a rýchlim šírením koronavírusu (COVID-19), Slovenská pošta, a.s., vyhlásila situáciu Vyššej moci s účinnosťou od 26. 3. 2020 a prestáva prijímať do distribúcie listové zásielky, balíky a zásielky EMS určené všetkým dotknutým členským štátom svetovej poštovej únie, s výnimkou: Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Fínska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Slovinska, USA a Ukrajiny.

O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.

Viac...

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Korovavirus

Chránime seba, ochránime svojich blízkych

Vážení zákazníci,

naša predajňa na Námestí slobody 27 v Bratislave je od 16. marca 2020 až do odvolania zatvorená. Náš tovar si môžete nakúpiť v našom online obchode www.pofis.sk

Nemusíte sa obávať, všetok tovar budeme mať k dispozícii aj po skončení opatrení.

O prípadných zmenách v prevádzke predajne Vás budeme včas informovať.

Aktuálne informácie získate na: www.pofis.sk/blog

Slovenská pošta, a.s. POFISaPM

Viac...

Anketa o najkrajšiu známku roka 2019

anketa

Viac...

Januárová technická ostávka webových stránok

Vážení zákazníci, z dôvodu technickej údržby na IT systémoch dôjde piatok 3.1.2020 v čase od 20:00 do pondelka 6.1.2020 (štátny sviatok) vrátane k úplnej odstávke poštových IT služieb SP, a. s..

Z tohto dôvodu nebude možné v tomto čase realizovať online objednávky na www.pofis.sk ani na www.mojaznamka.sk.

Ďakujeme za porozumenie. POFIS

Viac...

Poznáme najkrajšie známky sveta za rok 2018!

Minulý týždeň 30.10. 2019 sa v madridskej Real Casa de la Moneda udeľovali ocenenia za najkrajšie poštové známky sveta vydané v roku 2018 v súťaži „Nexofil the Best Stamp of the World“, v ktorej Slovenská pošta, a.s., dostala rekordný počet ocenení.

foto madrid

Viac...

Hlasujte za najkrajšiu známku EUROPA

Europa hlasovanie

Hlasovať môžete na webovej stránke www.posteurop.org/europa2019PostEurop

Viac...

Komentovanie produktov

Dovoľujeme si požiadať návštevníkov našej stránky, aby využívali komentáre pri produktoch pre účely krátkeho konštruktívneho komentovania poštových známok a produktov a nie na obchodovanie s vlastným filatelistickým tovarom. Príspevky s týmto obsahom budú ihneď vymazané. Pre tieto účely môžete použiť Pofisfórum.

Ďakujeme za porozumenie.

POFIS

Viac...

Anketa 2018

Anketa 2018

Viac...

DPZ 2018

DPZ 2018

Viac...

Uzávierka objednávok PPP

Vážení filatelisti a záujemcovia o poštové príležitostné pečiatky, vzhľadom na dodržiavanie obchodných podmienok týkajúcich sa výroby príležitostných poštových pečiatok, blížiaci sa koniec roku, vianočné sviatky a v súvislosti s ďalšími koncoročnými aktivitami, vám oznamujeme, že posledné objednávky výrobu PPP na tento rok budeme akceptovať len do 10. 11. 2018.

Ďakujeme za pochopenie. POFIS

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku