Proces prípravy vydania poštovej známky „Prezidentka SR: Zuzana Čaputová“

titulka

Viac...

Ako sa „rodila“ známka k Predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie

Historicky prvé predsedníctvo Slovenska v rade Európskej únie predstavuje veľkú výzvu pre budovanie pozitívneho „imidžu“ Slovenska v Európskej únii a to nielen prostredníctvom dizajnu loga predsedníctva, ale aj pamätnej 2-eurovej mince alebo príležitostnej poštovej známky.

Viac...

Prvá slovenská poštová známka s videoklipom!

Valentínska známka v podobe obrázkového QR kódu s linkom na videoklip o láske.

Viac...

Používanie príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky sú vydávané prevažne na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam alebo na podnet Slovenskej pošty, a. s., POFIS, napríklad pri príležitostí inaugurácií poštových známok.

Viac...

O procese prípravy eurových poštových známok

Príprava základnej série prvých eurových poštových známok bola náročným projektom, ktorý nemá obdobu v histórii slovenskej známkovej tvorby. Vydavateľ poštových známok na Slovensku, či už to bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií alebo Slovenská pošta, nikdy nevydal v jeden deň 12 emisií poštových známok.

Viac...

Proces prípravy poštových známok, FDC a FDC pečiatok

Poštové známky sa vydávajú na základe emisného plánu poštových známok. Tematické rady sú spravidla dva roky vopred prerokované v Námetovej komisii, ktorá je poradným orgánom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre otázky tematickej orientácie známok a poštových celín.

Viac...

Výroba príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky (ďalej len PPP) sú vydávané v prevažnej väčšine na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam. Objednávateľ si môže podľa predpisov Slovenskej pošty, a. s., venovaných výrobe rytých poštových pomôcok, dodať vlastný výtvarný návrh.

Viac...