Vedecká konferencia 2016

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckej konferencie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ konanej v mesiaci september 2015, pripravila na 27.09.2016 ďalšiu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému

„História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“.

Poštové múzeum privíta aktívnu účasť čo najširšej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti, preto Vás na toto podujatie čo najsrdečnejšie pozývame. Prípadnú účasť nám oznámte na e-mail spisiak.miroslav@slposta.sk.

Viac...

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach - recenzia

V rámci tohtoročného významného jubilea, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Slovenská pošta, a. s., vydaním reprezentačnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach veľmi príjemne prekvapila nielen filatelistov a záujemcov o poštové známky, ale aj širokú verejnosť. Samotná publikácia nadväzuje na vydanie hárčeka s poštovou známkou venovanou tomuto výročiu podľa návrhu nášho popredného výtvarníka a autora návrhov mnohých ocenených poštových známok doma aj v zahraničí, akad. maliara prof. Dušana Kállaya, v dokonalej ryteckej transpozícii Miloša Ondráčka a na vysokej technickej úrovni realizácie v Poštovní tiskárne cenin Praha.

Viac...

Albín Brunovský – Maliarske dielo (recenzia)

Listujem v knihe Albín Brunovský – Maliarske dielo (vydavateľstvo Virvar, s. r. o., 2011, zostavil Daniel Brunovský, 280 strán, formát 237 x 297 mm) a prechádzam svetom farebnej fantázie – zo Záhoria, cez ríšu rozprávok, až do slovenského raja. Nie som znalec výtvarného umenia, som len jeho radový obdivovateľ a „konzument“, najmä však tých najmenších grafických diel pretlmočených na poštovú známku, ktorému pri pohľade na tieto „miniatúry“ vytvára pozitívne alebo negatívne asociácie.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku