Poštové známky so značkou EUROPA - Hlasovanie za najkrajšiu známku

Emisný rad poštových známok so značkou EUROPA je vydavateľským projektom európskej asociácie poštových operátorov PostEurop. Asociácia síce bola založená v roku 1993 teda pred 31 rokmi, vydávanie týchto poštových známok však má oveľa dlhšiu tradíciu. Prvá poštová známka s logom EUROPA bola vydaná už v roku 1956 a jej emitovanie iniciované Radou Európy.

Spočiatku bol dátum vydania viazaný na 9. máj, ako symbolické pripomenutie plánu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950. Dokument známy pod pomenovaním Schumanova deklarácie popisoval kroky k integrácii Európy, ktoré viedli k vzniku Európskej únie. Termín 9. mája doteraz zostal ako dead-line vydania týchto známok, ktorých témy selektuje pracovná skupina PostEurop v oblasti filatelie nazvaná Stamp and Philately Working Group (SPhWG). Tá spravidla s dvojročným časovým predstihom vyhlási spoločnú tému, ktorá je potom vizualizovaná poštovými správami a nakoniec je aj predmetom hodnotenia verejnosti vo forme súťaže o najkrajšiu známku Európy (aktuálne dostupné on-line). Keďže v roku 2026 si budeme pripomínať 70. výročie kontinuálneho vydávania tohto emisného radu, SPhWG plánuje realizovať túto emisiu v roku formou súťaže návrhov medzi poštovými operátormi. Podobným spôsobom bola realizovaná napríklad v minulom roku emitovaná známka „Mier: najvyššia hodnota ľudskosti“, v ktorej uspel návrh Luxemburskej pošty, pričom slovenský dizajn sa umiestnil na 3. mieste.

Námet tohtoročnej známky EUROPA je venovaný podvodnej flóre a faune. Našu poštovú známku vytvoril Mgr. Art. Peter Nosáľ, renomovaný grafik vyučujúci grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na základe fotografie Miroslava Pomajdíka, ktorý sa špecializuje na fotografovanie v tatranských plesách. Tatranské plesá, ktoré sú pozostatkom z doby ľadovej, v sebe ukrývajú vzácne formy života prispôsobené na extrémne životné podmienky v nehostinnom vysokohorskom prostredí. S rastúcou nadmorskou výškou klesá totiž teplota a skracuje sa vegetačné obdobie po rozpustení ľadu, čo má za následok minimálne množstvo živín. Jedným z najvzácnejších druhov cievnatých rastlín tatranských plies je práve glaciálny relikt ježohlava úzkolistého (Sparganium angustifolium), ktorý sa vyskytuje len v dvoch Roháčskych plesách v Západných Tatrách a Nižnom Žabom plese vo Vysokých Tatrách. Práve táto unikátna rastlina sa stala motívom obálky prvého dňa a nálepného listu. Na poštovú známku bola ale zámerne vybraná ryba hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus), ktorý nie je miestnym pôvodným živočíšnym druhom z doby ľadovej. Jeho výskyt v Roháčskych Tatrách totiž súvisí s činnosťou človeka, so zarybňovaním západotatranských plies v 19. storočí, keď tu bol introdukovaný pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a ako jeho prirodzená potrava práve hlaváč pásoplutvý. Na poštovej zámke je zachytený ako sa kŕmi pôvodnými glaciálnymi druhmi machorastov pripomínajúcimi morské koraly, z ktorých niektoré sú viazané len na vody Tatier a mnoho z nich nesie druhové meno „tatricus“, „tatrica“ alebo „tatrensis“.

Súťaž o najkrajšiu známku emisného radu EUROPA je určená pre širšiu verejnosť a je dostupná na stránke PostEurop, ktorej link je uvedený nižšie. Predmetná súťaž je jednou z mála súťaží na svete, v ktorej sa Slovenskej pošte, a.s., nepodarilo získať prvé miesto, keďže naše poštové známky sa pravidelne umiestňujú na prvých miestach v rôznych súťažiach hodnotených odbornými porotcami. Posledným takýmto ocenení bola napríklad zlatá medaila za filatelistický exponát HOLIDAY IN SLOVAKIA prezentujúci známky vydané za posledné 3 roky na medzinárodnej filatelistickej výstave THAILAND 2023, ktorá sa konala od 27. novembra do 2. decembra 2023 v Bangkoku.

Hlasovať za najkrajšiu známku EUROPA môžete TU

europa

Komentáre