Vedecká konferencia 2016

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckej konferencie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ konanej v mesiaci september 2015, pripravila na 27.09.2016 ďalšiu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému

„História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“.

Poštové múzeum privíta aktívnu účasť čo najširšej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti, preto Vás na toto podujatie čo najsrdečnejšie pozývame. Prípadnú účasť nám oznámte na e-mail spisiak.miroslav@slposta.sk.

Komentáre