Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel

baner rendez

Počas podujatia RENDEZ 2022 Vás pozývame do nášho poštového vozňa, kde bude inštalovaná výstava "Po koľajniciach k adresátovi". Bohatú históriu prepravy poštových zásielok po železnici predstaví sprievodným textom aj množstvom historických dobových fotografií zobrazujúcich rôzne typy poštových vozňov, aj ľudí pri nakladaní, spracúvaní a vykladaní poštových zásielok. Celkový obraz témy dotvárajú aj mapky tratí, obrázky listov prepravených vlakovou poštou, odtlačky pečiatok vlakovej pošty a veľa ďalších zaujímavostí.

Nie len pre zberateľov sme vyrobili k tomuto podujatiu aj známku s personalizovaným kupónom, ktorá sa bude dať na podujatí zakúpiť a taktiež príležitostnú poštovú pečiatku.

rendez 3

rendez zpk

Tešíme sa na stretnutie!

Komentáre