Dni mesta Banská Bystrica

Dni mesta

Vo štvrtok 15. júna od 13:00 – 17:00 sa Poštové múzeum zúčastní na podujatí "Dni mesta Banská Bystrica" v záhrade UMB pri Štadlerovom nábreží . Priamo z tohto miesta môžete odoslať pohľadnicu alebo poštový lístok opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou s portrétom Teofila Štadlera a pozrieť si výstavu Architektúra na malej ploche.

Komentáre