Cyrilo-metodská misia a korešpondencia s pápežskou kúriou

CM blog Prvým známym moravským panovníkom je Mojmír I. (833 – 846), ktorý je uvedený v spise O obrátení Bavorov a Korutáncov z roku 871 v kontexte vyhnania nitrianskeho kniežaťa Pribinu do exilu v roku 833. Týmto aktom došlo k zjednoteniu Moravského a Nitrianskeho kniežatstva a k vytvoreniu Veľkomoravskej ríše, ktorá bola v 9. storočí spolu s Byzantskou, Franskou a Bulharskou ríšou najvýznamnejším mocenským zoskupením v Európe.

Viac...

Preprava poštových správ počas raného stredoveku

blog stredovek

Dejinnému obdobiu raného stredoveku (6. – 11. storočie) sa častokrát hovorí „temný stredovek“. Autorom tohto termínu je taliansky humanista Francesco Petrarca (1304 – 1374), ktorý tým mal na mysli úpadok klasickej vzdelanosti v Európe po zániku Západorímskej ríše v roku 476. Vedomosť antickej kultúry však nezanikla, ale preniesla sa za múry kláštorov, v ktorých mnísi prepisovali aj antickú literatúru.

Viac...

Prvá poštová stanica v Gerulate-Rusovciach

blog rím 2 Rímsky „castel“ Gerulata, sídlo pomocnej – auxiliárnej jednotky rímskej légie, tvoril počas Rímskej ríše integrálnu súčasť severnej hranice provincie Pannonia pozdĺž Dunaja, ktorý je známy pod názvom Limes Romanus. Najvýznamnejšou rímskou pevnosťou „castrum“ tejto provincie bolo Carnuntum, nachádzajúce sa medzi obcami Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Dolnom Rakúsku. Rímsky tábor tu vybudoval už adoptívny syn cisára Augusta Tiberius (cisárom 14 – 37) počas vojny s Markomanmi v roku 6 po Kr. a neskôr sa stal sídlom XIV légie „Gemina“. Začiatkom 2. storočia cisár Traján (98 – 117) povýšil tábor na mesto – municipium, ktoré sa stalo hlavným mestom provincie Panonia Superior. Najbližším rímsky táborom smerom na východ od Carnunta bola Gerulata, objavená v bratislavskej časti Rusovce. Opevnený „castel“ tu bol postavený už v 2. polovici 1. storočia za Flaviovcov a čoskoro sa stal sídlom jednotky germánskych jazdcov „Ala I milliaria Cannanefatum civium Romanorum“, ktorá sem bola prevelená z Hornej Germánie a sídlila tu až do 3. storočia.

Viac...

Vznik organizovanej pošty počas Rímskej ríše

blog rím Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov budeme postupne uverejňovať články o histórii pošty. Dozviete sa v nich veľa zaujímavých informácii napr. o vzniku organizovanej pošty, o doprave správ v ranom stredoveku, Habsburskej pošte a jej zavedení v Uhorsku v 17. storočí, históriu poštových schránok ale aj o modernejších dejinách pošty v 20. storočí.

Nech sa páči tu je prvý zo série článkov s názvom Vznik organizovanej pošty počas Rímskej ríše.

Organizovaná preprava poštových správ sa datuje do čias achaimenovskej Perzie 6. storočia pred Kr. Tá bola možná len vďaka vybudovaniu kvalitnej cestnej komunikácie, ktorá bola postavená v dĺžke 2400 km z mesta Efezos na pobreží Stredozemného mora až do hlavného mesta Súz v dnešnom Iráne. Práve vďaka tejto cestnej sieti a dobrej organizácii prepravy správ, sa v roku 331 podarilo Alexandrovi Veľkému túto starovekú ríšu mocensky pokoriť. Možno aj vďaka gordickému uzlu nachádzajúcemu sa na tejto trase v meste Gordion, o ktorom súdobí veštci tvrdili, že ten kto ho rozviaže, ovládne celý svet. Ako je v legende uvedené Alexander ho zo zúfalstva preťal mečom, stal sa síce vládcom vtedajšieho známeho sveta, ale len na krátko, pretože krátko na to zomrel.

Viac...

Výstava 5P Rudolfa Cigánika v Poštovom múzeu

ciganik

Príďte sa pozrieť do Poštového múzea v Banskej Bystrici, kde aktuálne pripravujeme zaujímavú výstavu jedného z najlepších známkových tvorcov Rudolfa Cigánika.

Poštové múzeum presne po 11 rokoch opäť prináša tvorbu tohto umelca tentoraz prostredníctvom výstavy 5P Rudolfa Cigánika s podtitulom 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe.

Viac...

Inaugurácia poštovej známky Veľká noc 2022

velka noc

Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Slovenská pošta, a.s. a Klub filatelistov 53 - 06, Vás pri príležitosti 200. výročia narodenia P. M. Bohúňa pozývajú na inauguráciu poštovej známky: Veľká noc 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa.

Viac...

Článok o inaugurácii poštovej známky v Dubaji

V slovenskom pavilóne na EXPO 2020 v Dubaji sa v nedeľu konala inaugurácia poštovej známky. Viac o podujatí sa dočítate v článku denníka Pravda:

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/615449-na-expo-v-dubaji-pokrstili-unikatnu-znamku-s-arabskou-mincou/

Viac...

„Vesmír a šachy – moja veľká láska“

vystava rusko

Viac...

Inaugurácia poštovej známky

pozvánka vlhova

Viac...

Výstava Poštového múzea "Pošta a poštár"

Pozývame Vás pozrieť si novú výstavu Poštového múzea "Pošta a poštár: Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948"

Termín: 24. 9. 2021 – 10. 1. 2022

Miesto: výstavné priestory Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Sprístupnenie: v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Volal sa Eugen (Jenö) Zental (Zentál) a od roku 1906 až do roku 1948 bol 42 rokov poštárom, presnejšie poštovým úradníkom. V poštových službách zažil tri rôzne politické režimy, cisársku Rakúsko-uhorskú monarchiu, demokratické Československo, ako aj vojnovú Slovenskú republiku.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku