Celinové pohľadnice

Je všeobecne známe, že bežné pohľadnice nie sú filatelistický materiál – nevydáva ich oficiálny vydavateľ poštových cenín.

V skutočnosti mnoho filatelistov pohľadnice zbiera, lebo ponúkajú zaujímavé a často unikátne zábery. Vydavatelia poštových cenín sa preto snažili podchytiť záujem zberateľov o pohľadnice – a na svete boli tzv. celinové pohľadnice, teda pohľadnice, na ktorých bola vytlačená aj poštová známka za miestne poštovné alebo do cudziny.

123

Sú to poštové lístky s vytlačenou známkou alebo iným označením nahrádzajúcim potvrdenie o úhrade poštovného a potlačenou obrazovou stranou obrazovou, prípadne aj textovou informáciou. Hovoríme im obrazové alebo celinové pohľadnice alebo pohľadnice s vytlačenou známkou (CPH) a sú plnohodnotným filatelistickým materiálom. Podľa účelu vydania ich môžeme rozdeliť na miestopisné, žánrové, príležitostné, propagačné a blahoprajné.

velka noc predna

velka noc zadna

Obrázok prednej a zadnej strany novej slovenskej celinovej pohľadnice – Veľká noc

História vydávania celinových pohľadníc

Medzi prvé celinové pohľadnice patria nemecké a rakúske súkromné propagačné celiny s vytlačenou známkou, ktoré vydávali vo veľkých nákladoch súkromné osoby alebo inštitúcie pri príležitosti rôznych výstav a športových a kultúrnych akcií od konca 19. storočia (prvýkrát k Medzinárodnej hudobnej a divadelnej výstave vo Viedni 1892). Ak mali vydavatelia oficiálne povolenie poštovej správy a pohľadnice boli vytlačené v dostatočnom náklade, poštová správa na ne vytlačila známku. Takéto pohľadnice sú však vzácne, a preto pre mnohých našich zberateľov cenovo nedostupné.

nemecka predna

nemecka zadna

Bavorská súkromná príležitostná celinová pohľadnica k Všeobecnej nemeckej výstave športu v Mníchove 1899 s príležitostnou pečiatkou, prepravená poštou. S najväčšou pravdepodobnosťou vydavateľ pohľadnice najskôr pohľadnicu vytlačil a až potom na ňu oprávnený vydavateľ cenín vytlačil známku.

Postupne od roku 1892 takmer každá známková krajina vydala nejaký typ poštovej celiny a väčšina z nich aj oficiálne celinové pohľadnice. Vďaka tomu možno nájsť zaujímavé celinové pohľadnice napríklad Belgického Konga, Kanady, Ekvádora, Grécka, Belgicka, Juhoslávie.

kongo predna

kongo zadna

Oficiálna celinová pohľadnica Belgického Konga zo série obrazových pohľadníc zobrazujúcich život belgických kolonizátorov v Belgickom Kongu vydaná okolo roku 1927

Celinové pohľadnice vydávané v Československu

V Československu sa celinové pohľadnice začali vydávať v roku 1949 (1. 11.), a to sériou 32 číslovaných obrazových pohľadníc (rozmery 149 x 104 mm) so zábermi na české a slovenské mestá, kúpele, jaskyne. Druhá sada 32 číslovaných obrazových pohľadníc vyšla 10. 2. 1950 so zábermi na Vysoké Tatry, Krkonoše, Šumavu, Beskydy, kúpeľné miesta a niektoré historické objekty. Tieto prvé dve sady (CPH 1 a CPH 2) boli vytlačené hĺbkotlačou.
Od druhého polroka 1950 až do apríla 1953 bolo vydaných celkove 37 sád celinových fotopohľadníc (CPH 3 až CPH 39), v priemere s 30 kusmi v sade, spolu vyše 1 200 kusov. Na pohľadniciach sú zábery na slovenské a české mestá, kúpele, pohoria, historické a kultúrne pamiatky, prírodné krásy a ďalšie miesta.

bystrica predna

bystrica zadna

Celinová fotopohľadnica, Banská Bystrica, zo sady CPH 8 (1951)

tatry predna

tatry zadna

Celinová fotopohľadnica, Belanské Tatry – Ždiarske vidly, zo sady CPH 8 (1951)

Okrem fotopohľadníc bolo v rokoch 1950 až 1952 vydaných aj niekoľko sád reprodukcií umeleckých diel našich významných maliarov s názvom Vianočné 1950, Tatranské 1951, Blahoprajné 1951 (I, II a III), Veľkonočné 1952, Propagačné 1951, Lovecké 1951, Vianočné 1951, Mierové 1952, Krajinné motívy 1952, Kroje a piesne 1952 (najvzácnejšie z hľadiska zberateľského záujmu). Tieto sady (CPH 40 až CPH 51) boli vytlačené väčšinou ofsetom v tlačiarňach na Slovensku (Neografia, Práca) a obsahovali od štyroch až po tridsaťtri pohľadníc.

vianoce predna

vianoce zadna

Celinová pohľadnica z roku 1950 zo série 16 propagačných pohľadníc CPH 40/1 (Ľ. Fulla) s vianočnými motívmi od slovenských maliarov

Všetky spomínané celinové pohľadnice, teda od CPH 1 až CPH 51 majú vytlačenú známku nominálnej hodnoty 1,50 Kčs s portrétom Klementa Gottwalda.

K Svetovej výstave Praga 62 vyšla sada ôsmich pohľadníc s poštovou tematikou (CPH 52) s vytlačenou známkou Pof. L51 v hodnote 30 h, a v roku 1963 sada ôsmich pohľadníc s reprodukciami kresieb Maxa Švabinského (CPH 53) s vytlačenou známkou Pof. 1300 s nominálnou hodnotou 30 h.

svabinsky predna

svabinsky zadna

Celinová pohľadnica z roku 1963 s kresbou Maxa Švabinského zo sady CPH 53

Slovenské celinové pohľadnice

Nás môže tešiť, že od roku 2011 patrí aj Slovensko ku krajinám, ktoré vydali oficiálnu celinovú pohľadnicu. Stalo sa tak pri príležitosti MS v hokeji 2011, keď Slovenská pošta, a. s., vydala po dlhom váhaní dve celinové pohľadnice so zhodnou obrazovou stranou a obrazom vytlačenej známky. Líšia sa len prítlačou (menší počet základných celinových pohľadníc bol oficiálne opatrený prítlačou).

hokej predna

hokej zadna

Slovenská celinová pohľadnica k Majstrovstvám sveta v hokeji 2011 s oficiálnou prítlačou

Predajná cena pohľadníc bola omnoho vyššia ako cena poštovného na vytlačenej známke (1,40 € oproti 0,40 €), spôsobená výrobnými nákladmi, čo môže mať za následok, že pohľadnice sa objavia v bežnom poštovom styku veľmi zriedkavo. Automaticky z toho vyplýva, že celinové pohľadnice z bežnej poštovej prevádzky budú omnoho vzácnejšie ako nepoužité, prípadne opatrené príležitostnou pečiatkou, pričom z dvoch variantov bude omnoho vzácnejší ten s prítlačou.

Viac informácií o celinových pohľadniciach a ich zbieraní nájdete na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku