Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

POFIS zaradil nedávno do svojej zvláštnej ponuky prvýkrát aj medzinárodnú odpoveďku. Ide o poštovú ceninu, vydávanú Svetovou poštovou úniou už vyše sto rokov, ktorej zberateľský záujem je u nás z dôvodu nedostatku bližších informácií málo rozšírený, avšak v zahraničí sa teší obľube mnohých zberateľov.

Medzinárodné odpoveďky sa zaviedli v roku 1907 z dôvodu zjednodušenia prístupu odoslania listovej zásielky adresátovi do cudziny. Po predložení odpoveďky pošta vydá odosielateľovi poštovú známku (poštové známky) vo výške poštovného za list základného hmotnostného stupňa 2. triedy do krajiny adresáta. Môže sa využiť aj v prípade, ak odosielateľ vopred zaplatí odpoveď z cudziny vložením odpoveďky do listu, alebo pri ceste do zahraničia následne odpoveďkou uhrádza poštovné za list napr. do vlastnej krajiny.

V rámci používania medzinárodných odpovediek platia základné pravidlá schválené členskými štátmi Svetovej poštovej únie v tom zmysle, že členský štát nie je povinný požiadať o ich vydanie, ale nesmie odmietnuť ich prijímanie poštovými úradmi. Teda členská krajina Svetovej poštovej únie v prípade záujmu požiada o vydanie medzinárodnej odpoveďky, tá vydá jej požadované množstvo s označením názvu tejto krajiny.

Pôvodne vydávané medzinárodné odpoveďky nemali obmedzenú platnosť, tá sa skončila až vydaním ďalšieho vzoru. Názvy vzorov sú odvodené od mesta, v ktorom sa uskutočnil kongres Svetovej poštovej únie, ktorý vzor schválil.

obr. 1 obr. 1

Na zadnej strane všetkých vzorov sú vysvetľujúce texty v ďalších jazykoch.

Vydanie prvej medzinárodnej odpoveďky schválil 8. kongres Svetovej poštovej únie v Ríme v roku 1906 s dátumom vydania 1. októbra 1907 (obr. 1, vzor Rím).

Na kongrese Svetovej poštovej únie v Londýne v roku 1930 sa schválil druhý vzor medzinárodnej odpoveďky s dátumom vydania 1. júla 1930 (obr. 2, vzor Londýn). Tento vzor mal najdlhšiu platnosť, až 35 rokov.

obr. 2 obr. 2

V bývalom Československu sa predaj a používanie medzinárodných odpovediek skončil v roku 1949, presnejšie 1. júla, ich prijímanie však v súlade s členstvom v Svetovej poštovej únii aj ďalej pokračovalo.

Používanie odpovediek v ČSR po oslobodení v roku 1945 možno dokladovať ich vydaním začiatkom roka 1946 v českej aj slovenskej verzii (obr. 2a).

obr. 2a obr. 2a

Kongres Svetovej poštovej únie v roku 1965 vo Viedni schválil tretí vzor medzinárodnej odpoveďky, vydaný v decembri 1965 (obr. 3: vzor Viedeň)

obr. 3 obr. 3

Štvrtý vzor medzinárodnej odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Lausanne v roku 1974, s dátumom vydania 1. január 1975 (obr. 4, vzor Lausanne). Ide zároveň o posledný vzor bez vyznačenej doby platnosti, ktorá bola až do konca roka 2001. Vzory 1 až 4 mali rovnaké rozmery 105 x 74 mm.

obr. 4 obr. 4

Kongres Svetovej poštovej únie v Pekingu schválil ďalší vzor medzinárodnej odpoveďky s platnosťou od 1. januára 2002 zároveň s dvoma zmenami oproti predchádzajúcim vydaniam. Zväčšili sa rozmery na 149 x 102 mm a vyznačila sa doba platnosti. Rozlišujú sa dva typy tohto vzoru (obr. 5 a 6).

obr. 5

obr. 5: Vzor Peking, typ 1, doba platnosti do 31. 12. 2006

Typ 2 bol vydaný 1. februára 2006 s dobou platnosti do 31. 12. 2009 a opatrený je ochranným prvkom, hologramom.

obr. 6

obr. 6: Vzor Peking, typ 2

Sté výročie používania medzinárodných odpovediek pripomenula Svetová poštová únia 1. februára 2007 vydaním typu 2 s prítlačou: 100 ans / 1907 – 2007 (obr. 7). Platnosť do 31. decembra 2009.

obr 7 obr. 7

V súčasnosti platné medzinárodné odpoveďky schválil kongres Svetovej poštovej únie v roku Nairobi v roku 2009. Ich vyznačená platnosť je do 31. 12. 2013.

Vzor Nairobi je práve v zvláštnej ponuke POFIS (obr. 8).

obr. 8 obr. 8

Pramene: http://www.couponreponse.fr/mainsommaire-de.html

Merkur revue č. 2/2007, str. 22 až 27

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku