Publikácia pre deti - Ako začať zbierať známky

Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt, a. s. vydala jedinečnú publikáciu pre deti " Ako zbierať známky". Začínajúci zberatelia sa v nej môžu dozvedieť o histórii známok, získajú cenné rady pri zbieraní známok. kniha

Knižka nie je len náučná ale deti s ňou môžu zažiť aj veľa zábavy napr. pri skladaní 3D vystrihovačkách modelu auta alebo budovy hlavnej pošty v Bratislave.

budova posty

Kto rád lúšti, vyplní krížovku, kto sa rád smeje, zabaví sa na dobrých vtipoch a kto sa rád hrá, môže si vyskúšať postreh vo veselých úlohách. Na konci knižky sú vložené poštové známky, ktoré môžu tvoriť základ pre zbierku. kniha 1

Recenzie:

Vraví sa, že zberateľom sa človek nestáva, ale sa ním rodí. Niekedy však padne vhod nerozhodnú genetickú výbavu trochu postrčiť na to najsprávnejšie zákutie rozsiahleho zberateľského sveta. A práve táto skôr útla knižôčka plní túto úlohu. Detskej dušičke blízkou, takpovediac nevedeckou formuláciou občas prekladanou zábavným žánrom uvádza čitateľa do tajov svetovo najrozšírenejšieho zberateľského koníčka – filatelie. Pre začiatok mu ponúka priehrštie rád a pokynov nevyhnutných pre úspešný štart jeho zberateľskej kariéry. Hravú stránku filatelie podporujú vložené spoločenské hry a 3D modely súvisiace s poštárskou tematikou. Knižka vypĺňa už dlhší čas pociťovanú medzeru v slovenskej filatelistickej publicistike, ktorá spočíva v absencii atraktívneho propagačného média prihovárajúceho sa najmladšej generácii. Ing. Miroslav Bachratý, dlhoročný filatelista a funkcionár Zväzu slovenských filatelistov

Informácií nikdy nie je dosť, preto vítam publikáciu, ktorá pomôže mladým zberateľom vniknúť do tajomstiev filatelie a zbierania poštových známok. Želám im, nech nájdu krásu skrytú v malých umeleckých skvostoch – poštových známkach i poštových dokumentoch, ktoré zachytávajú historické momenty sveta okolo nás. Vojtech Jankovič, zberateľ, popularizátor

Keď boli moji rodičia v mojom veku, mali albumy so známkami. Teraz síce známky u nás nikto nezbiera, no rozhodol som sa, že ich začnem zbierať ja. Priviedla ma k tomu aj táto kniha, z ktorej som sa dozvedel veľa zaujímavých vecí o filatelii. Napr. kedy a kde bola prvá svetová výstava, aké druhy známok existujú – drevená, čokoládová a známka s kamienkami Swarovski... Zaujalo ma, že prvý poštmajster v Bratislave bol už v roku 1538! Prekvapilo ma, že najnižšia nominálna hodnota známky je len desatina centu. Na konci knižky som sa potešil krížovke, pexesu a vystrihovačkám. Budovu Hlavnej pošty v Bratislave si určite vystrihnem a zlepím. Našiel som tu veľa pekných známok a ilustrácií. Adam Kadlec, začínajúci zberateľ

Má filatelia ako ušľachtilá záujmová činnosť šancu uspieť v dnešnom pretechnizovanom svete? Môže zbieranie poštových známok mladým ľuďom priniesť dostatočné vyplnenie voľného času? Takéto a podobné otázky prechádzali mysľou autorov tejto publikácie pri rozhodovaní o jej obsahu, forme a spracovaní. Po dôkladnom prečítaní knihy konštatujem, že prekonala všetky moje očakávania. Stručné, jasné a zrozumiteľné texty aj pre čitateľov, ktorí sa doteraz o poštové známky bližšie nezaujímali, možnosť okamžite začať tvoriť zbierku, originálna a pritom pútavá forma podania spojená s hrou... Publikácia, ktorá si okamžite získa čitateľa, by sa mala dostať do rúk všetkým, ktorí chcú užitočne tráviť voľný čas a rozšíriť si obzor svojich vedomostí.
Peter Malík, vystavovateľ, publicista

Na knižnom trhu sa objavila ojedinelá publikácia, ktorá sa podľa titulu snaží naučiť zbierať (poštové) známky a jej podtitul hovorí, že je to príručka určená deťom, ktoré sa chcú venovať filatelii. V posledných rokoch síce vyšlo niekoľko titulov s podobným zameraním, ich účel však bol aj napriek deklarovaným zámerom priblíženia tajomstiev zaujímavého zberateľského odboru predsa len trošku inde. Knihy mali viac-menej encyklopedický charakter, čo práve mladým alebo začínajúcim zberateľom známok nemuselo vyhovovať. Tomuto sa nová knižka vyhýba. Pútavou formou a prístupným jazykom približuje najmladším čitateľom ako sa stať filatelistom, pritom sa ale snaží zrozumiteľne vysvetľovať základné pojmy, pokiaľ možno vyhýbať sa cudzím slovám a nezabudnúť na poštovú aj filatelistickú históriu. Jej prvým kladom je, že zásluhou vydavateľstva Perfekt a Slovenskej pošty vyšla. Druhý klad bol v načasovaní jej vydania v predvianočnom období, lebo sa určite stala vhodným darčekom deťom pod vianočný stromček. Knižka má na každej strane minimálne tri úrovne. Prvá časť je textová (v nej ako autori sú na záložke uvedení Miloš Ferko, Magdaléna Gocníková, Ladislav Jakubčo, Veronika Kopečná, Ján Mička, Grigorij Starodubcev, Martin Vančo a Michal Zika. Kto sa venuje viac slovenskej filatelii, pozná, že niektoré mená sú známe z práce s filatelistickou mládežou). Druhá úroveň je odborná filatelistická. Každá strana knižky je v podstate samostatnou kapitolou, ktorá sa venuje niektorému odbornému pojmu, histórii, praktickým radám alebo súťažiam detí. Takmer na každej strane je jedna „bomba“ NAJ-, ktorá má cieľ vzbudiť záujem a uviesť mladého čitateľa do predkladanej problematiky. Zaujímavé sú aj rôzne poštové a filatelistické historky, dôkladné ilustrácie známok, hárčekov, celín a celistvostí. Samozrejme sa nevyhýba najnovším vydaniam známok a iných produktov Slovenskej pošty. Veľa ilustrácií je od rovesníčky tých, ktorým je knižka určená - malej Namiko Uchnárovej. Tak sme sa dostali k tretej, ilustračno-fotograficko-dokumentačnej úrovni. Publikácia nie je iba filatelistickou teóriou. Obsahuje aj praktickú časť - voľné listy na nakreslenie detskej známky alebo vyplnenie krížovky. Bonusom je súbor hier s filatelistickou a poštárskou tematikou na princípe hry Človeče, nehnevaj sa! a filatelisticko-poštové pexeso, vystrihovačka a skladačka poštového auta a budovy bratislavskej pošty! Knižka je prelínaním poštovej a filatelistickej problematiky, teda spojením dvoch atribútov, ktoré by asi bez seba vzájomne nemohli existovať. Počin vydavateľstva Perfekt a Slovenskej pošty s vydaním knižky s výbornou grafickou úrovňou sa dá u nás k niečomu podobnému len ťažko prirovnať. Ide o prvé vydanie takejto potrebnej a vhodnej publikácie, ktoré sa vydarilo, i keď sa nevyhlo niekoľkým drobným chybám: napr. pri československej známke Orava z r. 1928 uvádza, že je s vyobrazeným Oravským podzámkom – to je ale dedina pod zobrazeným Oravským zámkom, ktorá na známke, pochopiteľne, nie je. Alebo pri ilustrovaní príbuzných zberateľských odborov sú podľa mňa nevhodne aj (výchovne) zobrazené vo filumenii české nálepky zo Žateckých slávností chmele, určite sa dali nájsť aj vhodnejšie historické nálepky slovenskej zápalkárne v Banskej Bystrici. Drobnosťou je informácia pri návode na zhotovenie analogickej pohľadnice, že známka sa znehodnocuje príležitostnou pečiatkou, kde možno chýba slovko „spravidla“ , lebo predpisy dovoľujú aj použitie vhodnej dennej pečiatky pošty. To sú však detaily, ktoré si asi málokto všimne a vcelku nestoja za reč... Perfektu, ako vydavateľstvu, sa vydarila perfektná vec... Ing. Ján G r ó f (KF Tirnavia)

Komentáre

 • peter 18. nov 2010 @10:27

  Pán Jankovič, kde sa dá prihlásiť do Vášho filatelistického krúžku?

 • Veronika Vančová (POFIS) 18. nov 2010 @10:32

  Informacia o tom, ze pan Jankovic bol dlhorocnym veducim kruzku mladych filatelistov, je omyl za ktory sa ospravedlnujeme.

  Prajem pekny den

 • jando 11. dec 2010 @22:19

  Ak máte záujem pracovať v krúžku mladých filatelistov a neprekáža vám to, že vedúcim nebude p. Jankovič, ale niekto iný, prihláste sa u p. Schmidtovej alebo p. Vandlíka ( na sekretariáte ZSF na Radlinského 9 vám dajú adresu). V Bratislave pracujú 3 krúžky mladých filatelistov, držím vám palce.

 • Vojtech Jankovič 18. dec 2010 @23:15

  Pripájam emailový kontakt na vedúcu krúžku Danielu Schmidtovú:
  daniela.schmidtova@spn.sk

  Viac informácií o krúžku nájdete na www.postoveznamky.sk
  http://www.postoveznamky.sk/clanok.php?clanok_id=80

Pripojte sa k nám na facebooku