BRATISLAVAFILA 2023

BAFILA blog

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej Republiky sa bude v dňoch 1. až 4. júna konať v priestoroch Slovenského národného múzea (vstup z Múzejnej ulice) Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023.

V rámci programu prebehne v piatok 2. júna o 10.00 uvedenie poštovej známky "200. výročie pravidelnej expresnej dostavníkovej pošty z Bratislavy do Viedne".

POFIS sa akcie zúčastní v piatok 2. júna s predajným stánok (od 9.00 do 17.00). K výstave bude vydaný poštový lístok s prítlačou a budú k dispozícii príležitostné poštové pečiatky (Otvorenie výstavy, Filatelistická olympiáda mládeže a Uvedenie poštovej známky).

Od 1. júna. spúšťame aj nový produkt Slovenskej pošty tzv. Komerčnú známku. Pilotným projektom a historicky prvou vydanou Komerčnou známkou bude práve známka venovaná BRATISLAVAFILE.

Komerčné známky vyjdú v limitovanom náklade a budete mať možnosť si ich zakúpiť aj na výstave. Okrem výstavy budú k dispozícii na našom internetovom obchode a v predajni POFIS.

KZ vnútro

KZ obal

(Komerčná známka je typ poštovej známky s označením SLOVENSKÁ RELUBLIKA, ktorá je použiteľná na úhradu listových zásielok do 50 gramov. Známky sú označené špecifickými symbolmi pre 4 tarifné pásma: S – Slovensko, C – Česká republika, E – Európa, W – ostatné štáty sveta, pričom ich nominálna hodnota je vždy analogická platnej cene za príslušný druh poštovej zásielky.)

PROGRAM:

program Bafila

Komentáre