Výstava "Pocta obetiam holokaustu"

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky "Pocta obetiam holokaustu".

Podujatie sa uskutoční 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

holokaust

Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

PPP Pocta obetiam holokaustu

Viac...

Výstava "SVET ZNÁMOK"

Výstava - Svet známok

Viac...

Výstava: „František Horniak: 60 nejlepších rytin“

Pri príležitosti životného jubilea 60. rokov nášho významného rytca poštových známok Františka Horniaka pripravila Slovenská pošta v spolupráci s Českou poštou v Poštovním muzeu Praha výstavu „60 nejlepších rytin Františka Horniaka“.

Slávnostná vernisáž výstavy za prítomnosti významných predstaviteľov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska sa bude konať 24. 6. 2016 o 17:00 hod. v Poštovním muzeu Praha.

K výstave bude vydaný výstavný katalóg s vloženou, zberateľsky hodnotnou grafikou F. Horniaka s odtlačkom tlačovej dosky emisie Umenie: Alfons Mucha, ktorej je František Horniak autorom.

Súčasťou sprievodného programu vernisáže výstavy bude aj slávnostné uvedenie spoločného vydania poštovej známky s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou: „450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621)“, ktorej je František Horniak spoluautorom.

Výstava bude verejnosti prístupná od 25. júna do 11. septembra 2016, v čase od 9:00 do 17:00 hod. (utorok – nedeľa).

Viac...

Slovenská pošta získala prvé miesto na svetovej výstave PORTUGAL 2010!

V dňoch od 1. do 10. októbra sa POFIS zúčastnil v Lisabone v Portugalsku svetovej výstavy poštových známok PORTUGAL 2010. Počas tohto významného celosvetového filatelistického podujatia sa konala aj súťaž Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov - vydavateľov poštových známok. Slovenská pošta sa v tejto súťaži, ktorej sa zúčastnilo 16 krajín, umiestnila spolu so Španielskou poštou na 1. mieste pred Portugalskou a Maďarskou poštou.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku