Slávnostné uvedenie poštovej známky v Levoči

Oltár sv. Jakuba v Levoči

Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Viac...

Výstava "Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka"

Výstava F.Horniaka_Svidník Fotografie z vernisáže výstavy.

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici „Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka“ vzniká v spolupráci s Galériou Dezidera Millyho vo Svidníku, ktorá je súčasťou SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Výstava nadväzuje na dvojicu výstav realizovaných v roku 2016 v Poštovním muzeu Praha a Galérii mesta Bratislava pri príležitosti životného jubilea vynikajúceho slovenského rytca poštových známok, Františka Horniaka. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj emisie poštových známok, ktoré vznikli po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“ v roku 2012. Vystavované emisie sú zväčša realizované viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý bez prerušenia používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta. Pôvodná koncepcia výstavy, pripravená pre Poštovní muzeum Praha a reinštalovaná v Galérii mesta Bratislava, je rozšírená o emisie prezentujúce územie východného Slovenska. Nevšedné spojenie známkovej grafiky a originálnych umeleckých diel Martina Benku, Ladislava Medňanského, Petra Michala Bohúňa, Miloša Alexandra Bazovského, Dezidera Millyho alebo Ester Šimerovej-Martinčekovej sľubuje príjemný umelecký zážitok. Originálne diela na výstavu zapožičali viaceré slovenské galérie a múzeá.

Počas otvorenia výstavy bude pre záujemcov k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Výstava potrvá do 22. októbra 2017.!

Viac...

Výstava "Pocta obetiam holokaustu"

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky "Pocta obetiam holokaustu".

Podujatie sa uskutoční 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

holokaust

Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

PPP Pocta obetiam holokaustu

Viac...

Výstava "SVET ZNÁMOK"

Výstava - Svet známok

Viac...

Výstava: „František Horniak: 60 nejlepších rytin“

Pri príležitosti životného jubilea 60. rokov nášho významného rytca poštových známok Františka Horniaka pripravila Slovenská pošta v spolupráci s Českou poštou v Poštovním muzeu Praha výstavu „60 nejlepších rytin Františka Horniaka“.

Slávnostná vernisáž výstavy za prítomnosti významných predstaviteľov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska sa bude konať 24. 6. 2016 o 17:00 hod. v Poštovním muzeu Praha.

K výstave bude vydaný výstavný katalóg s vloženou, zberateľsky hodnotnou grafikou F. Horniaka s odtlačkom tlačovej dosky emisie Umenie: Alfons Mucha, ktorej je František Horniak autorom.

Súčasťou sprievodného programu vernisáže výstavy bude aj slávnostné uvedenie spoločného vydania poštovej známky s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou: „450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621)“, ktorej je František Horniak spoluautorom.

Výstava bude verejnosti prístupná od 25. júna do 11. septembra 2016, v čase od 9:00 do 17:00 hod. (utorok – nedeľa).

Viac...

Slovenská pošta získala prvé miesto na svetovej výstave PORTUGAL 2010!

V dňoch od 1. do 10. októbra sa POFIS zúčastnil v Lisabone v Portugalsku svetovej výstavy poštových známok PORTUGAL 2010. Počas tohto významného celosvetového filatelistického podujatia sa konala aj súťaž Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov - vydavateľov poštových známok. Slovenská pošta sa v tejto súťaži, ktorej sa zúčastnilo 16 krajín, umiestnila spolu so Španielskou poštou na 1. mieste pred Portugalskou a Maďarskou poštou.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku