Výsledky Ankety o najkrajšiu známku

vyhodnotenie ankety

Do ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2022 sa zapojilo 1068 účastníkov.

Po spočítaní všetkých hlasov vyhrala s počtom hlasov 300 poštová známka "200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie". Autorom výtvarného návrhu je a rytcom známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Druhá v poradí s počtom hlasov 130 je poštová známka z emisného radu UMENIE "Ján Rombauer (1782 – 1849)" a na treťom mieste sa umiestnila známka "EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo", ktorá získala 79 hlasov.

anketa vysledky

Komentáre