Anketa o najkrajšiu poštovú známku 2021

anketa

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

“KTORÚ SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ZA ROK 2021 POVAŽUJETE ZA NAJKRAJŠIU?”

Okrem toho môžu tiež odpovedať na ďalšie dve otázky:

“Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?” “Aký námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?”

V odpovedi uveďte len jednu známku, resp. obálku prvého dňa.

Vaše hlasy posielajte:

cez anketový formulár na zväzovej webovej stránke ZSF: www.slovenskafilatelia.sk/anketa-2021

emailom s uvedením vašej poštovej adresy na emailovú adresu ZSF: anketa@slovenskafilatelia.sk

poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu ZSF: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

Uzávierka ankety je 30. septembra 2022

Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety. Vydané známky si môžete pozrieť na www.pofis.sk a www.postoveznamky.sk.

Komentáre

  • ladislav.holc 17. máj 2022 @16:12

    Opravte si prosím dátum uzavretia ankety. Správne má byť rok 2022.