Otvorenie výstavy Františka Horniaka v Piešťanoch

horniak vystava

Pozývame Vás na otvorenie putovnej výstavy "To najlepšie z tvorby Františka Horniaka" ktoré sa tentokrát uskutoční 8.11. 2022 o 15:30 v Dome umenia v Piešťanoch.

pozvánka horniak

Pri príležitosti tejto výstavy sme vydali Domu umenia v Piešťanoch poštový lístok s prítlačou. Na akcii bude zriadená príležitostná poštová priehradka a budú k dispozícii dve príležitostné poštové pečiatky. Jedna bude venovaná Domu umenia ako národnej kultúrnej pamiatke a druhá otvoreniu výstavy F. Horniaka.

František Horniak v roku 2021 oslávil okrúhle jubileum 65. rokov. Narodil sa 16. júna 1956 na Žikave pri Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v Kremnici zameranú na spracovanie kovov, kde v roku 1975 úspešne absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov pod vedením akad. mal. Terézie Brezányovej. Od roku 1981 začal pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratis- lave, pričom od roku 1982 sa začal špecializovať na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok vďaka doc. Martinovi Činovskému, ArtD. Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou, a.s., v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín, získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy „doyena“ slovenského oceľorytectva poštových známok. Za pomyselný vrchol umelcovej známkovej tvorby možno označiť novoemitovanú poštovú známku „UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, vytlačenú vo formáte hárčeka na základe 5-tich samostatne vyrytých oceľových štočkov. Ide o svetový unikát, pretože sa doteraz nikomu na svete nepodarilo touto technikou vytlačiť tak veľký formát poštovej známky. Už v minulom roku táto poštová známka získala viacero významných ocenení, najmä „Krištáľovú známku“ udeľovanú generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. za najlepšie emisiu roka a cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za najkrajšiu známku roka. Vzhľadom na výnimočnosť tejto poštovej známky očakávame už v tomto roku významné medzinárodné ocenenia.

Komentáre