Anketa o najkrajšiu poštovú známku 2020

baner anketa

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020.

V ankete odpovedzte na otázku:

“KTORÚ SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ZA ROK 2020 POVAŽUJETE ZA NAJKRAJŠIU?”

Okrem toho môžete odpovedať na ďalšie dve otázky:

“Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020 považujete za najkrajšiu?” “Aký námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?”

V odpovedi uveďte len jednu známku, resp. obálku prvého dňa.

Vaše hlasy posielajte:

  • cez anketový formulár na webovej stránke ZSF: www.slovenskafilatelia.sk/anketa-2020

  • emailom s uvedením vašej poštovej adresy na emailovú adresu ZSF: anketa@slovenskafilatelia.sk

  • poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu ZSF: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

Uzávierka ankety je 31. júla 2021

Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, opečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety. Vydané známky si môžete pozrieť na www.pofis.sk a www.postoveznamky.sk.

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku