Výstava „Bye-Bye COVID-19“

covid

Termín konania výstavy. 4. 5. – 21. 8. 2021 Miesto: Výstavné priestory Poštového múzea, partizánska cesta 9, Banská Bystrica Kurátor výstavy: Mgr. Martin Vančo, PhD.

Výstava „Bye-Bye COVID-19“ je reinštaláciou výstavy „Art of Coronavirus“ otvorenej 21.8.2020 v priestoroch Hostela Chors na Obchodnej ulici v Bratislave, ktorá bola z dôvodu protipandemických opatrení verejnosti prístupná len do 24.10.2020, kedy bol vládou SR vyhlásený zákaz vychádzania. Kvôli protipandemickým opatreniam boli zrušené, alebo na ďalší rok odložené po celom svete mnohé kultúrno-spoločenské a športové podujatia, napr. najvýznamnejšie plánované športové podujatie roka 2020 „Hry XXXII. olympiády 2020 v Tokiu“, ktoré boli presunuté na rok 2021. Aj Slovenská pošta, a.s., z tohto dôvodu presunula vydanie poštovej známky venovanej olympijským hrám na rok 2021, pričom výtvarný návrh poštovej známky realizovala japonská umelkyňa žijúca na Slovensku Nana Furiya. Práve názov jej obrazu „Bye-Bye COVID-19“ bol symbolicky použitý ako leitmotív aktuálnej reinštalácie výstavy, ktorej sa zúčastnila spolu s manželom Petrom Uchnárom, významným ilustrátorom a tvorcom poštových známok. Väčšina ďalších vystavených diel tiež pochádza od súčasných slovenských známkových tvorcov Igora Bencu, Rudolfa Cigánika, Karola Felixa, Mariána Komáčka, Róberta Makara, Igora Piačku a Júlia Piačková, pričom bola doplnená o práce fotografov Petra Konečného a Borisa Németha, ktorí cez fokus fotoaparátu zaznamenali najmä dopad 1. vlny pandémie na život v hlavnom meste Slovenska. Na výstavu sú prezentované okrem diel voľného výtvarného umenia aj návrhy 0-eurovýh bankoviek „S.O.S. senior“ vytvorených Petrom Augustovičom, Rudolfom Cigánikom a Mariannou Žálec-Varcholovou. Zberateľsky vyhľadávané bankovky vydala v októbri 2020 nezisková organizácia Camera obskura, výťažok z predaja ktorých bude použitý na pomoc tejto demografickej skupiny obyvateľstva najviac dotknutej pandémiou koronavírusu COVID-19. Nakoniec sú tu vystavené aj originálne grafické návrhy emisie poštovej známky COVID-19 vydanej Slovenskou poštou, a.s., 21.8.2020 na základe grafík Karola Felixa. Dnes po uplynutí 2. vlny pandémie je nielen poštová známka COVID-19 s motívom imaginárneho dievčaťa s rúškom na tvári, ale aj táto výstava nositeľkou „R.O.R. posolstva“ dodržiavania protipandemických opatrení. Môže byť Mementom mori pred 3. vlnou pandémie koronavírusu, ktorá už v iných štátoch bohužiaľ opäť prepukla v plnej sile a to ja napriek masívnej vakcinácii proti COVID-19 prebiehajúcej vo všetkých krajinách sveta od začiatku roka 2021.

Výstava je prístupná v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30.

obr 1

obr 2

Komentáre