Obmedzenia prijímania zásielok!

V dôsledku obmedzení súvisiacich s prepuknutím a rýchlim šírením koronavírusu (COVID-19), Slovenská pošta, a.s., vyhlásila situáciu Vyššej moci s účinnosťou od 1. 4. 2020 a prestáva prijímať do distribúcie listové zásielky, balíky a zásielky EMS určené všetkým dotknutým členským štátom svetovej poštovej únie, s výnimkou: Albánska, Argentíny, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Čiernej Hory, Číny, Dánska, Estónska, Egyptu, Fínska, Francúzska, Grécka, Hong Kongku, Holandska, Chorvátska, Indie, Islandu, Írska, Izraela, Japonska, Južnej Kórei, Kazachstanu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Mexika, Moldavska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Severného Macedónska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Veľkej Británie, Thajska, Turecka, Ukrajiny .

O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.

Aktualizované 20.5.2020

Aktualizácie nájdete aj na : https://www.pofis.sk/blog/2020/3/26/obmedzenia-prijimania-zasielok

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku