Obmedzenia prijímania zásielok!

V dôsledku obmedzení súvisiacich s prepuknutím a rýchlim šírením koronavírusu (COVID-19), Slovenská pošta, a.s., vyhlásila situáciu Vyššej moci s účinnosťou od 1. 4. 2020 a prestáva prijímať do distribúcie listové zásielky, balíky a zásielky EMS určené všetkým dotknutým členským štátom svetovej poštovej únie, s výnimkou: Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, USA, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska (okrem vymedzených území), Veľkej Británie a Ukrajiny .

V Taliansku sa nedoručuje do území: Casalpusterlengo, Bertonico, Castiglione D´Adda, Terranova Dei Passerini, Castergerundo, Codogno, Maleo, San Fiorano, Fombio, Somaglia a Vo´.

O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku