Vyhodnotenie Ankety o najkrajšu poštovú známku roku 2018

Najkrajšou poštovou známkou za rok 2018 sa podľa výsledkov hlasovania stala známka z emisného radu UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky. Autorom rytiny víťaznej poštovej známky je František Horniak.

Anketa 2018

Na 1. mieste sa umiestnila známka č. 671 UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky s počtom hlasov 522.

Na 2. mieste sa umiestnila známka č. 668 UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou počtom hlasov 117.

Na 3. mieste sa umiestnila známka č. 672 100. výročie vzniku Česko-Slovenska s počtom hlasov 64.

Celkovo sa do Ankety zapojilo 968 hlasujúcich.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční 17. mája 2019 o 15:00 pri príležitosti otvorenia výstavy „50. výročie ZSF“ v OC Mlyny v Nitre.

Slovenská pošta, a. s. a Zväz slovenských filatelistov ďakuje všetkým, ktorí sa do ankety zapojili a venuje každému účastníkovi ankety, ktorý poslal svoj hlas a uviedol poštovú adresu poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roku 2018 s natlačeným ďakovným textom.

Komentáre