TANGRAM ROSTOKA − Typo:grafik_a poštová známka

BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave v dňoch 28.2.2019 – 14.4.2019, a Poštové múzeum v Banskej Bystrici v dňoch 25.4. – 28.9.2019 organizujú výstavu jednému z najvýznamnejších grafických dizajnérov súčasnosti Vladislavovi Rostokovi pod názvom TANGRAM ROSTOKA − Typo:grafik_a poštová známka.

Rostoka_TANGRAM

Vlado Rostoka (*18.5.1948) je v súčasnosti jedným z najlepších slovenských grafických dizajnérov s osobitým výtvarným prejavom spájajúcim do jedného celku typografiu a grafický dizajn, z čoho vyplýva termín TYPO:GRAFIKA, ktorý možno považovať za „leitmotív“ tejto výstavy pripravenej pri príležitosti 70 umelcových narodenín. Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal 80 zahraničných ocenení, 24 cien za dizajn kníh v súťaži Najkrajšie knihy Československa (1976 – 1992) a viac ako 30 cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Rostokovým aktuálne najprestížnejším ocenením je Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorá mu bola udelená v súťaži Národná cena za dizajn 2018. Rostokova tvorba získala najnovšie aj celosvetové uznanie zaradením jeho diel do reprezentatívneho výberu dejín svetového grafického dizajnu „The History of Graphic Design“ vydaného nemeckým vydavateľstvom umeleckej literatúry Taschen. Výber Rostokových prác od autorov publikácie Jensa Müllera a Juliusa Wiedemanna sa nachádza v 2. zväzku zachytávajúcom obdobie po roku 1960, ktorý venovali najvýznamnejším svetovým „vizuálnym revolucionárom“ súčasnosti. Skutočnosť, že tvorba V. Rostoku presahuje hranice Slovenska, dokazuje aj jeho členstvo vo viacerých významných medzinárodných organizáciách, najmä Alliance of Graphique Internationale (AGI) v Zürichu, v Maďarskej akadémii umení a Maďarskej spoločnosti plagátu v Budapešti. Na Slovensku sa významnou mierou podieľal pri zakladaní dizajnérskych spolkov, či už TypoDesignSlovakia alebo World First Poster Club v Bratislave a je členom aj Realizačnej komisie známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v oblasti výtvarnej kvality návrhov slovenských poštových známok.

Produkt tu:

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku