Deň poštovej známky 2018 – Hradčany

Deň poštovej známky 2018 – Hradčany. Poštová známka, FDC a pamätný list, ktoré vojdú do histórie

100.výročie vydania prvých československých známok Hradčany od Alfonsa Muchu si pripomenula vydaním Hradčian česká aj slovenská pošta. Českí filatelisti sa potešili vydaniu písmenkovej známky (A) s kupónmi Sokol v lete a holubica z detailu známky Hradčian.

V tlačovom liste boli Hradčany vydané aj na Slovensku 3.12.2018 a prezentované počas Dňa poštovej známky a filatelie 18. decembra. Zaujímavé sú však aj sprievodné produkty Hradčian, ktoré stoja za to, aby sme sa o nich zmienili a ktoré sú novinkami v známkovej tvorbe aj v zberateľskej praxi ako produkty pre filatelistov a zberateľov. Majstrovstvo ich tvorcu akad. mal. Vladislava Rostoku je známe, ostatne na oslavách Dňa poštovej známky 18. 12. 2018 v Bratislave dostal oprávnene viac ocenení za svoju tvorbu v tomto roku. Poštovú známku zhodnotil pre zberateľov doc. Ľ. Floch v pravidelnej rubrike noviniek známok v Spravodajcovi ZSF č. 4/2018. Ako zvláštnosť a neoficiálny primát vo výtvarnej tvorbe uviedol v informácii o novinkách, že na FDC je prítlač obálky s portrétom majstra A. Muchu vytvorený z perforačných otvorov zúbkovania známok. Ale tých zaujímavostí je na známke a v FDC ešte viac, ktoré akosi unikajú našej pozornosti. V druhom rade je táto prítlač zaujímavá aj v tom, že Muchov portrét je „prekrývaný“ akoby pravým horným blokom vydania týchto slovenských známok, vrátane kupónov. A vedľa portrétu je z perforačných otvorov vytvorené jubilejné číslo 100. (Mne osobne neprekáža ako niektorým filatelistom, že na známke je jubilejná stovka vytvorená červenými číslicami, ktorých 2 červené nuly sú „plné“). Pozornosť si zaslúži aj jedinečný Muchov portrét na kupóne. Priznám sa, že je to pre mňa prvý portrét umelca (z mladších rokov?) bez okuliarov a z profilu, kým väčšina fotografií tohto umelca je „en face“ ako pohľad spredu a s okuliarmi. Pristavím sa aj pri FDC pečiatke: Aby všetky produkty nepôsobili dojmom, že je to „prehradčanované“, autor emisie akad. mal. Vladislav Rostoka vytvoril kruhovú pečiatku v grafickej skratke s niekoľkými čiarami, ktoré vytvárajú predstavu veží Hradčianskeho paláca aj Katedrály sv. Víta. A zväčšenina obrazu portrétu a známky vytvárajúca podklad nálepného listu sa rozkladá na jednotlivé body ofsetovej tlače a s doplňujúcim textom jubilea, vydavateľa a autora designu s vročením 2018, vytvára dokonalé kompaktné umelecké dielo, na ktoré môže byť Slovenská pošta, a.s., hrdá. Veď 100-ročnica Muchových Hradčian si to zaslúži. A pre mňa ako maximafilistu ešte navyše celok pôsobí (naozaj iba pôsobí) ako veľkoplošná CM. Tých som si skutočne v Bratislave vytvoril niekoľko korektných z originálnych pražských pohľadníc Hradčian zaslaných kolegom J. Tomandlom, ako aj variant s českou známkou a pečiatkou pošty Prahy na Hradčianskom nám. Vďaka za všetko, pán Rostoka!

Komentáre

Pripojte sa k nám na facebooku