125. výročie vzniku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave Číslo emisie
717
Dátum vydania
31.07.2020
100. výročie založenia Slovenského národného divadla Číslo emisie
707
Dátum vydania
28.02.2020
75. výročie Organizácie Spojených národov Číslo emisie
706
Dátum vydania
14.02.2020
100. výročie Parížskej mierovej konferencie Číslo emisie
694
Dátum vydania
10.09.2019
100. výročie Univerzity Komenského Číslo emisie
690
Dátum vydania
27.06.2019
Medzinárodná matematická olympiáda Číslo emisie
687
Dátum vydania
07.06.2019
150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy Číslo emisie
667
Dátum vydania
30.06.2018
25. výročie členstva SR v Rade Európy Číslo emisie
666
Dátum vydania
27.06.2018
Bezpečnosť cestnej premávky BECEP Číslo emisie
649
Dátum vydania
24.11.2017
Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre Číslo emisie
628
Dátum vydania
09.01.2017
101. svetový kongres esperanta Číslo emisie
617
Dátum vydania
23.07.2016
Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie Číslo emisie
614
Dátum vydania
01.07.2016
25. výročie vzniku Policajného zboru SR Číslo emisie
604
Dátum vydania
25.01.2016
550. výročie založenia Academie Istropolitany Číslo emisie
590
Dátum vydania
26.06.2015
Dejiny colníctva Číslo emisie
574
Dátum vydania
06.11.2014
150. výročie založenia Matice slovenskej Číslo emisie
544
Dátum vydania
02.08.2013
Najvyšší kontrolný úrad SR Číslo emisie
454
Dátum vydania
07.05.2009
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008 Číslo emisie
417
Dátum vydania
03.04.2008
125. výročie Svetovej poštovej únie - Slovenská pošta, š. p. Číslo emisie
185
Dátum vydania
15.07.1999
125. výročie Svetovej poštovej únie - Žilinská univerzita Číslo emisie
184
Dátum vydania
15.07.1999
50. výročie založenia Rady Európy Číslo emisie
179
Dátum vydania
05.05.1999
50. výročie založenia OSN Číslo emisie
80
Dátum vydania
24.10.1995
120. výročie Svetovej poštovej únie Číslo emisie
38
Dátum vydania
01.08.1994
Pripojte sa k nám na facebooku