Tento produkt je nepredajný

Ľudové zvyky - Veľká noc Číslo emisie
87
Dátum vydania
15.03.1996
Nomin. hodnota
2.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15.3.1996 príležitostnú poštovú známku "Ľudové zvyky" s veľkonočným námetom o nominálnej hodnote 2 Sk. Viacfarebná známka zobrazuje veľkonočnú oblievačku (2 postavy v kroji a ornamentálne motívy). Ľudové zvyky - Veľká noc. Mimoriadne bohaté na jarné zvykoslovné prejavy boli už nedele pred Veľkou nocou (Smrtná a Kvetná nedeľa). Viažu sa k ním najzávažnejšie zvyky jarného zvykoslovia - symbolické vynášanie zimy a donášanie leta. Zvlášť zaujímavý je obrad vynášania zimy (zobrazený na FDC). Zimu symbolizovala slamená figurína oblečená do ženských šiat - Morena, Smrť, Kyselica. Mládež ju nosila so spevom po dedine a nakoniec ju hodili do vody alebo spálili. Obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. K samotnej Veľkej noci sa viazalo veľa obradov a obyčajov. Na veľkonočný pondelok bolo v niektorých oblastiach Slovenska obvyklé šibanie vŕbovým korbáčom, v iných oblastiach kúpanie - oblievanie dievčat, prípadne oba zvyky súčasne. Tieto prejavy patria k najradostnejším a najveselším zvykom najmä mladých ľudí a v modifikovanej podobe pretrvávajú dodnes. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15.3.1996 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 20
  • Stránka z 20
Pripojte sa k nám na facebooku