Tento produkt je nepredajný

Ľudové zvyky - Veľká noc Číslo emisie
87
Dátum vydania
15.03.1996
Nomin. hodnota
2.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15.3.1996 príležitostnú poštovú známku "Ľudové zvyky" s veľkonočným námetom o nominálnej hodnote 2 Sk. Viacfarebná známka zobrazuje veľkonočnú oblievačku (2 postavy v kroji a ornamentálne motívy). Ľudové zvyky - Veľká noc. Mimoriadne bohaté na jarné zvykoslovné prejavy boli už nedele pred Veľkou nocou (Smrtná a Kvetná nedeľa). Viažu sa k ním najzávažnejšie zvyky jarného zvykoslovia - symbolické vynášanie zimy a donášanie leta. Zvlášť zaujímavý je obrad vynášania zimy (zobrazený na FDC). Zimu symbolizovala slamená figurína oblečená do ženských šiat - Morena, Smrť, Kyselica. Mládež ju nosila so spevom po dedine a nakoniec ju hodili...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 21
  • Stránka z 21