Pridať do obľúbených

Na sklade 926 ks

Spoločné vydanie s Poľskom, Maďarskom a ČR: 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny Číslo emisie
735
Dátum vydania
15.02.2021
Nomin. hodnota
1.70 €
Predajná cena
1.70 €

   Vyšehradská skupina, známa aj ako V4, je neformálne zoskupenie stredoeurópskych krajín:  Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Tieto krajiny sú členmi EÚ a NATO, hlásia sa k rovnakým hodnotám a majú spoločnú históriu, kultúru a geografickú polohu. V4 vytvára priestor pre posilňovanie koordinácie s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja či hospodárskej a kultúrnej spolupráce.
    Názov a symbolika Vyšehradskej skupiny pochádza zo stretnutia troch panovníkov, ktoré sa konalo v roku1335 v uhorskom meste Visegrád. Stretnutia sa zúčastnil český kráľ Ján Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Jeho výsledkom bolo významné diplomatické zblíženie a dohoda o spoločnej obrane proti silnejúcim Habsburgovcom. Po stretnutí nastalo obdobie rozkvetu všetkých troch kráľovstiev a všetky dosiahli nebývalý hospodársky rozmach.
    V4, pôvodne V3, vznikla po páde komunistickej totality v roku 1989, keď sa tri krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom „návratu“ do Európy. Už v máji v roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Maďarska a Poľska, ktorá položila základy projektu trojstrannej spolupráce. V historickom Vyšehrade podpísali dňa 15. februára 1991 Václav Havel, József Antall a Lech Walesa Vyšehradskú deklaráciu. Jej účelom bolo obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva a plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.
   Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná spolupráca zmenila na štvorstrannú – V4.  

MUDr. Peter Osuský

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 59
  • Stránka z 59