1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánom a Bulharskom Číslo emisie
542
Dátum vydania
12.06.2013
Nomin. hodnota
1.60 €

Rokom sv. Cyrila a Metoda, vyhláseným Radou Konferencie biskupov Slovenska, si pripomíname počiatky samostatného slovanského písomníctva potrebného pre kodifikovanie staroslovienskej liturgie. Tú sa obom vierozvestcom podarilo presadiť v Ríme založením samostatnej Moravsko-panónskej cirkevnej provincie. Tento jubilejný rok je vhodnou príležitosťou prezentovať oboch byzantských misionárov na základe najstarších známych zobrazení, ktoré sa nachádzajú na mieste posledného odpočinku sv. Konštantína-Cyrila, v bazilike San Clemente v Ríme.  Medzi najväčšie pozoruhodnosti dolnej baziliky patrí freska „Osobný súd sv. Cyrila“ z 9. storočia, ktorá sa stala námetom poštovej známky. Sv. Cyril a Metod kľačia pred Kristom Pantokrátorom, pričom za sv. Cyrilom (vľavo) stojí archanjel Michael po...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 118
  • Stránka z 118