Tento produkt je nepredajný

Deň vydania poštovej známky Číslo emisie
PPP 27/13
Dátum vydania
12.06.2013