Tento produkt je nepredajný

Veľká noc 2006 - Sviatky jari Číslo emisie
372
Dátum vydania
31.03.2006
Nomin. hodnota
10.00 Sk

© Slovenská pošta, a.s., 2006 Začiatok jari je v našej kultúrnej tradícii nerozlučne spojený s predstavou príchodu nového života. Príchod jari, slnka a tepla znamenal pre našich predkov koniec dlhej zimy a začiatok nového leta s nádejou na dobrý a úrodný rok. Jar a prebúdzanie prírody vítali s radosťou a optimizmom. Úkony a obyčaje, ktoré praktikovali v jarnom zvykosloví, boli založené na magických vlastnostiach, ktoré pripisovali atribútom – symbolom prichádzajúcej jari. Najvýraznejšie sa uplatnili v rámci veľkonočného zvykoslovia a v spojení s ním zostali dodnes živou tradíciou. Jedným z hlavných symbolov Veľkej noci a prichádzajúcej jari je korbáč zhotovený z mladých jarných zelených prútikov. Podľa tradície symbolizuje a skrýva v sebe silu, mladosť, zdravie a sviežosť, ktoré možno šibaním preniesť na človeka. Vajíčko sa ako zárodok nového života stalo znakom nádeje, zrodenia, úrody, plodnosti, návratu jari, slnka. Farbením a zdobením sa jeho magická moc zvyšovala. K oslavám konca zimy a začínajúcej jari patrili aj jarné rastliny, a to ako vo výzdobe interiérov, tak i v jarných hrách detí. Poštová známka vo svojom význame a zobrazení symbolizuje tradičný nový cyklus života i súčasný sviatok Veľkej noci. Oba obsahy podporuje aj prítomnosť detí, ktoré v súčasnosti napokon už vo veľkonočnom zvykosloví dominujú. Zora Valentová

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 20
  • Stránka z 20
Pripojte sa k nám na facebooku