Pridať do obľúbených

Na sklade 50 ks

40. výročie založenia ZSF Číslo emisie
453
Dátum vydania
29.04.2009
Predajná cena
0.46 €

Filatelia je krásna a pozoruhodná záľuba. Rozširuje obzor poznania a je výborným prostriedkom príjemného relaxu. Organizovaná filatelistická činnosť sa na Slovensku uskutočňuje už viac ako 110 rokov. Zjazd delegátov filatelistických klubov Slovenska uskutočnený 17. 5. 1969 na Sliači vytvoril základ terajšieho Zväzu slovenských filatelistov (ZSF). V súčasnosti je ZSF občianske združenie, ktoré má približne tisíc sedemsto členov združených v 93 kluboch filatelistov. Vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje ich výstavnú, expertíznu, výskumnú a publikačnú činnosť a rozvíja filateliu ako odbornú, kultúrnu a výchovnú záujmovú činnosť. Zastupuje ich záujmy doma i v zahraničí a spolupracuje s ostatnými filatelistickými spolkami na Slovensku. Je členom svetovej filatelistickej organizácie (FIP) a Európskej asociácie filatelistických zväzov (FEPA). Okrem odborných činností sa zväz venuje výchove mladých filatelistov, spolupracuje pri tvorbe a realizácii slovenských poštových známok a ich propagácii v občianskej spoločnosti. Prostredníctvom činnosti ZSF sa filatelia stala súčasťou kultúrneho spektra Slovenskej republiky. Webová stránka ZSF www.zsf.chtf.stuba.sk podrobne informuje o jeho činnosti. Vydaná známka zaraďuje ZSF do európskeho kontextu a logo na kupóne oznamuje jeho jubileum. Pečiatka na FDC pripomína začiatky filatelie, keď sa známky znehodnocovali nemými pečiatkami a potom do jej histórie vstúpil prvý evidovaný filatelista a vydavateľ prvého katalógu poštových známok J. E. Gray. Jeho portrét je zasadený do zúbkomera, ktorý spolu s lupou patrí medzi najdôležitejšie filatelistické pomôcky. Vydanie známky s kupónom vo forme upraveného tlačového listu (UTL) umožňuje pôsobivé zvýraznenie jubilea najvýznamnejšej filatelistickej organizácie na Slovensku. Vydanie známky je významný čin na podporu prieniku filatelie do širokej občianskej spoločnosti. Zaslúži si podporu, aby sa stala významnou súčasťou zmysluplného trávenia voľného času našej občianskej spoločnosti. Dr. Ľubomír Floch

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 65
Boj proti HIV Číslo emisie
487
Dátum vydania
01.12.2010
400. výročie konania Žilinskej synody Číslo emisie
472
Dátum vydania
30.03.2010
Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321) Číslo emisie
471
Dátum vydania
12.03.2010
Prezident SR Číslo emisie
457
Dátum vydania
15.06.2009
Najvyšší kontrolný úrad SR Číslo emisie
454
Dátum vydania
07.05.2009
Pamätná prvá eurová známka Číslo emisie
437
Dátum vydania
01.01.2009
Matej Korvín, Renesancia a humanizmus Číslo emisie
428
Dátum vydania
25.09.2008
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008 Číslo emisie
417
Dátum vydania
03.04.2008
15 rokov Slovenskej republiky Číslo emisie
413
Dátum vydania
01.01.2008
Bratislavský hrad Číslo emisie
402
Dátum vydania
27.06.2007
EUROPA 2007 – 100 rokov skautingu Číslo emisie
397
Dátum vydania
30.05.2007
100 rokov Slovenskej ligy v Amerike Číslo emisie
396
Dátum vydania
15.05.2007
  • Stránka z 65