Tento produkt je nepredajný

40. výročie založenia ZSF Číslo emisie
PPP 21/09
Dátum vydania
14.05.2009