Pridať do obľúbených

Na sklade 48 ks

40. výročie založenia ZSF Číslo emisie
453
Dátum vydania
29.04.2009
Predajná cena
0.46 €

Filatelia je krásna a pozoruhodná záľuba. Rozširuje obzor poznania a je výborným prostriedkom príjemného relaxu. Organizovaná filatelistická činnosť sa na Slovensku uskutočňuje už viac ako 110 rokov. Zjazd delegátov filatelistických klubov Slovenska uskutočnený 17. 5. 1969 na Sliači vytvoril základ terajšieho Zväzu slovenských filatelistov (ZSF). V súčasnosti je ZSF občianske združenie, ktoré má približne tisíc sedemsto členov združených v 93 kluboch filatelistov. Vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje ich výstavnú, expertíznu, výskumnú a publikačnú činnosť a rozvíja filateliu ako odbornú, kultúrnu a výchovnú záujmovú činnosť. Zastupuje ich záujmy doma i v zahraničí a spolupracuje s ostatnými filatelistickými spolkami na Slovensku. Je členom svetovej filatelistickej organizácie (FIP) a Európskej asociácie filatelistických zväzov (FEPA). Okrem odborných činností sa zväz venuje výchove mladých filatelistov, spolupracuje pri tvorbe a realizácii slovenských poštových známok a ich propagácii v občianskej spoločnosti. Prostredníctvom činnosti ZSF sa filatelia stala súčasťou kultúrneho spektra Slovenskej republiky. Webová stránka ZSF www.zsf.chtf.stuba.sk podrobne informuje o jeho činnosti. Vydaná známka zaraďuje ZSF do európskeho kontextu a logo na kupóne oznamuje jeho jubileum. Pečiatka na FDC pripomína začiatky filatelie, keď sa známky znehodnocovali nemými pečiatkami a potom do jej histórie vstúpil prvý evidovaný filatelista a vydavateľ prvého katalógu poštových známok J. E. Gray. Jeho portrét je zasadený do zúbkomera, ktorý spolu s lupou patrí medzi najdôležitejšie filatelistické pomôcky. Vydanie známky s kupónom vo forme upraveného tlačového listu (UTL) umožňuje pôsobivé zvýraznenie jubilea najvýznamnejšej filatelistickej organizácie na Slovensku. Vydanie známky je významný čin na podporu prieniku filatelie do širokej občianskej spoločnosti. Zaslúži si podporu, aby sa stala významnou súčasťou zmysluplného trávenia voľného času našej občianskej spoločnosti. Dr. Ľubomír Floch

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 65
  • Stránka z 65