Tento produkt je nepredajný

150. výročie uvedenia do prevádzky Košicko-bohumínskej železnice Číslo emisie
PPP 08/22
Dátum vydania
18.03.2022