Tento produkt je nepredajný

Prezident SR Číslo emisie
FDC 457
Dátum vydania
15.06.2009
Nomin. hodnota
1.00 €

Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Je ženatý a má dve dospelé deti. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú prokuratúru v Martine a potom na Mestskú prokuratúru v Bratislave. Okrem toho v rokoch 1966 – 1989 pôsobil aj ako podpredseda medzinárodnej komisie Československého zväzu ľadového hokeja. Od roku 1968 prednášal na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK. V roku 1989 sa stal spolupredsedom Fóra nezávislých právnikov Slovenska a...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 26
Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824-1905) Číslo emisie
FDC 814
Dátum vydania
05.04.2024
Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko Číslo emisie
FDC 810
Dátum vydania
12.01.2024
Osobnosti: Viktor Kubal (1923 – 1997) Číslo emisie
FDC 791
Dátum vydania
20.03.2023
Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) Číslo emisie
FDC 786
Dátum vydania
17.02.2023
Osobnosti: Krista Bendová (1923 – 1988) Číslo emisie
FDC 785
Dátum vydania
27.01.2023
Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) Číslo emisie
FDC 764
Dátum vydania
28.04.2022
Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) Číslo emisie
FDC 763
Dátum vydania
08.04.2022
Osobnosti: Alexander Dubček (1921 – 1992) Číslo emisie
FDC 754
Dátum vydania
26.11.2021
Osobnosti: Ladislav Grosman (1921 – 1981) Číslo emisie
FDC 733
Dátum vydania
29.01.2021
Osobnosti: Maximilián Hell (1720 – 1792) Číslo emisie
FDC 712
Dátum vydania
13.05.2020
Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872) Číslo emisie
FDC 710
Dátum vydania
30.03.2020
Osobnosti: Michal Bosák (1869 – 1937) Číslo emisie
FDC 703
Dátum vydania
22.11.2019
  • Stránka z 26