Filatelistická olympiáda Číslo emisie
714
Dátum vydania
05.06.2020
50. výročie Zväzu slovenských filatelistov Číslo emisie
686
Dátum vydania
17.05.2019
Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971) Číslo emisie
650
Dátum vydania
04.12.2017
Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1 Číslo emisie
627
Dátum vydania
02.12.2016
Filatelia Číslo emisie
612
Dátum vydania
03.06.2016
EUROPA 2013: Poštové vozidlo Číslo emisie
538
Dátum vydania
09.05.2013
Deň poštovej známky: Historická poštová schránka Číslo emisie
508
Dátum vydania
02.12.2011
40. výročie založenia ZSF - známka s personalizovaným kupónom Číslo emisie
453
Dátum vydania
29.04.2009
Deň poštovej známky: História poštovej dopravy (výplatná) Číslo emisie
344
Dátum vydania
18.12.2004
Poštové múzeum Banská Bystrica Číslo emisie
248
Dátum vydania
09.10.2001
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov Číslo emisie
220
Dátum vydania
13.10.2000
150. výročie prvej známky platnej na našom území Číslo emisie
209
Dátum vydania
01.06.2000
125. výročie Svetovej poštovej únie - Slovenská pošta, š. p. Číslo emisie
185
Dátum vydania
15.07.1999
125. výročie Svetovej poštovej únie - Žilinská univerzita Číslo emisie
184
Dátum vydania
15.07.1999
Deň poštovej známky - História pošty Číslo emisie
168
Dátum vydania
18.12.1998
100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku Číslo emisie
69
Dátum vydania
01.06.1995
120. výročie Svetovej poštovej únie Číslo emisie
38
Dátum vydania
01.08.1994
Pripojte sa k nám na facebooku