Tento produkt je nepredajný

Poštové múzeum Banská Bystrica Číslo emisie
248
Dátum vydania
09.10.2001
Nomin. hodnota
6.00 Sk

Genealógiu poštového múzejníctva na Slovensku môžeme sledovať už od roku 1749, kedy Jozef Hecht, poštový kontrolór na pošte Bratislava, vydáva knihu Úvod do univerzálneho poštového práva európskeho. Od tohto času vychádzajú články, štúdie a publikácie s tematikou dejín pošty a poštovníctva na Slovensku. Pošta na Slovensku bola v rámci Rakúsko-Uhorska ako i neskôr po vzniku 1. československej republiky pri zrode poštových múzeí v Budapešti a v Prahe. Myšlienka vytvorenia samostatného slovenského poštového múzea sa stáva aktuálnou už v 40. rokoch 20. storočia. Až v 80. rokoch sa podarilo snahu o zriadenie rezortného pracoviska muzeálneho typu priviesť do úspešného konca, kedy bolo...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 66
  • Stránka z 66