Pridať do obľúbených

Na sklade 462 ks

150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy Číslo emisie
667
Dátum vydania
30.06.2018
Nomin. hodnota
1.30 €
Predajná cena
1.30 €

Múzeum mesta Bratislavy je pamäťová inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky. Múzeum založil Okrášľovací spolok v roku 1868 vďaka záujmu mešťanov a lokálnych patriotov o dejiny mesta. Po vzniku Československej republiky sa stalo zariadením mestskej samosprávy a s knižnicou a archívom spolupôsobilo vo Vedeckých ústavoch mesta. Svoje zbierky sprístupnilo v priestoroch Starej radnice a Apponyiho paláca. V rokoch 1945 – 1990  pôsobilo ako samostatné zariadenie národného výboru. Smerovanie jeho zbierkotvornej činnosti sa posunulo od umeleckohistorického zamerania k dokumentácii politického a spoločenského života mesta. Prezentovanie zbierok rozširovalo o novozískané múzejné objekty a špecializované expozície, ktoré v nich otvorilo: expozíciu zbraní, farmácie, umeleckých remesiel, hodín, antickej Gerulaty a NKP hradu Devín. Múzeum mesta Bratislavy v súčasnosti pôsobí ako zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta. Je príspevkovou organizáciou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Múzeum spravuje 10 špecializovaných expozícií umiestnených v historických objektoch: Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva (Apponyiho palác), Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum zbraní (Michalská veža), Múzeum farmácie (lekáreň U červeného raka), Múzeum hodín (Dom u dobrého pastiera), Múzeum Johana N. Hummela, Múzeum Arthura Fleischmanna, múzeum Antická Gerulata Rusovce a NKP hrad Devín. Na rozširovaní vedomostí z histórie mesta sa podieľa akvizičnou činnosťou, vlastným archeologickým výskumom, výstavami a expozíciami. Kolektívnu pamäť rozširuje publikačnými výstupmi, konferenciami a kultúrno-výchovnými a edukačnými programami. Všetkými aktivitami plní dôležitú funkciu kultúrnej reprezentácie hlavného mesta.

PhDr. Kurincová Elena

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 78
  • Stránka z 78