Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Kremnica (výplatná) Číslo emisie
288
Dátum vydania
20.03.2003
Nomin. hodnota
18.00 Sk

Kremnica patrí k najvýznamnejším stredovekým mestám Slovenska, kde sa zlato a striebro ťažilo už v 10. storočí. V roku 1328 uhorský kráľ Karol Róbert udelil Kremnici výsady slobodného kráľovského mesta a súčasne založil mincovňu, ktorá pracuje nepretržite od svojho vzniku až dodnes. Kremnické dukáty, tzv. florény, patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. V 14. storočí sa v Kremnici vyprodukovalo najväčšie množstvo zlata v celej Európe. Vďaka tomu dostala Kremnica pomenovanie „zlatá Kremnica“ alebo „zlaté mesto“. Spolu s baníctvom a mincovníctvom bolo mesto aj centrom remeselnej a umeleckej výroby. Mesto je už 100 rokov sídlom systému škôl pre sluchovo postihnutú...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 18
  • Stránka z 18