Tento produkt je nepredajný

Levoča (výplatná) Číslo emisie
262
Dátum vydania
18.04.2002
Nomin. hodnota
16.00 Sk

Starobylé mesto Levoča vzniklo okolo r. 1245 nemeckou kolonizáciou po tatárskom vpáde na základoch starších slovanských osád. Nachádza sa v hornádskej kolline na ľavom brehu Levočského potoka v samom srdci Spiša. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1249. Uhorský kráľ Štefan V. spomína Levoču v udeľovaných privilégiách už ako sídlo Provincie spišských Sasov. Výhodná poloha mesta na križovatke obchodných ciest a viaceré privilégiá a výsady udelené Levoči prispeli k rýchlemu hospodárskemu rastu mesta. K najvýznamnejším patrilo právo skladu udelené Levoči Karolom Róbertom roku 1321. V 16. storočí sa Levoča zaradila medzi významné obchodné centrá Európy. Proti turecké boje a...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 18
  • Stránka z 18