Pridať do obľúbených

Na sklade 297 ks

Umenie: Gotická madona z Ľubice Číslo emisie
486
Dátum vydania
26.11.2010
Nomin. hodnota
1.20 €
Predajná cena
1.20 €

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici je najväčším zo skupiny tzv. dvojloďových spišských kostolov a jeho architektúra v sebe integruje niekoľko prestavieb. Loď staršieho kostola bola po polovici 14. storočia zaklenutá krížovou klenbou na troch štíhlych stĺpoch. Z tvaroslovia staršej, ešte ranogotickej fázy, za zmienku stoja dva portály, no predovšetkým jedno z mála zachovaných kruhových okien slovenskej gotiky – rozeta. Interiér kostola prešiel zásadnými úpravami v 17. a 18. storočí – steny a klenbu po roku 1764 vyzdobili rokokovými ornamentmi. Starší je baldachýnový oltár v svätyni (1680). Pochádza z dielne levočského barokového sochára Olafa Engelholma. A aj v tomto monumentálnom diele je integrovaná skriňa staršieho, ešte gotického oltára so sochou Panny Márie zo začiatku 16. storočia.
Madona odetá do zlatého žiarivého plášťa a po stranách sprevádzaná menšími soškami štyroch svätíc predstavuje typ tzv. Apokalyptickej Márie – stojacej na polmesiaci s dvoma anjelmi pri nohách. Mesiac predstavuje diabla, ktorého Bohorodička pokorila; obaja anjeli dvíhajúci jej plášť majú funkciu sprostredkovať toto posolstvo zoči-voči divákovi. Spôsob tvarovania plášťa a najmä črty tvárí Panny Márie a anjelov prezrádzajú pôvod tejto sochy, a teda aj celého pôvodného gotického oltára, v dielni Majstra Pavla z Levoče.
Zachovanie staršej sochy, ba priamo celej skrine gotického retábula v novom barokovom oltári v Ľubici pritom nie je až takou výnimkou. V 17. storočí sa s podobným javom stretávame aj pri barokovom oltári Minoritského kostola v Levoči taktiež z dielne Olafa Engelholma; gotickú madonu nájdeme v barokovom oltári Farského kostola v Podolínci; vo Farskom kostole v Prešove integrovali 1696 do oltára celú gotickú skriňu s ôsmimi pôvodnými sochami. Takýto historizmus zaiste súvisel s dobovou atmosférou rekatolizácie a jej snahou o zdôrazňovanie kontinuity s náboženskou a kultúrnou tradíciou obdobia pred reformáciou. Umelecké pamiatky sa tak stali dôležitým argumentačným prostriedkom v konfesionálnych sporoch 17. storočia.

Mgr. Dušan Buran
 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 43
UMENIE: Ferdinand Katona (1864 – 1932) Číslo emisie
723
Dátum vydania
20.10.2020
UMENIE: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) Číslo emisie
724
Dátum vydania
20.10.2020
UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004) Číslo emisie
699
Dátum vydania
18.10.2019
UMENIE: Ladislav Hudec (1893 – 1958) Číslo emisie
698
Dátum vydania
18.10.2019
UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky Číslo emisie
671
Dátum vydania
19.10.2018
UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou Číslo emisie
668
Dátum vydania
21.08.2018
UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči Číslo emisie
645
Dátum vydania
23.10.2017
UMENIE: Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883) Číslo emisie
644
Dátum vydania
23.10.2017
UMENIE: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) Číslo emisie
622
Dátum vydania
24.10.2016
UMENIE: Maria Bartuszová (1936 – 1996) Číslo emisie
623
Dátum vydania
24.10.2016
UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici Číslo emisie
601
Dátum vydania
25.11.2015
  • Stránka z 43
Pripojte sa k nám na facebooku