Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Banskoštiavnické tajchy - Klinger Číslo emisie
304
Dátum vydania
15.07.2003
Nomin. hodnota
9.00 Sk

Banskoštiavnické tajchy – unikátny systém vodných nádrží budovaný priehradárskymi majstrami od konca 17. storočia v Banskej Štiavnici a na jej okolí na akumulovanie povrchovej vody. Tento dômyselný vodohospodársky systém, pospájaný zbernými a náhonovými jarkami, slúžil ako zdroj vodnej energie na pohon banských čerpacích zariadení. S jeho vybudovaním sú spojené mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a významný vedec – polyhistor Samuel Mikovíni. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23. Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na známke je vyobrazený tajch Klinger. Na obálke prvého dňa koleso z exponátov Banského múzea v Banskej Štiavnici. 50. výročiu Slovenskej akadémie vied (1953 – 2003) je venovaný kupón známky. SAV je vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Jej primárnym poslaním je získavanie nových poznatkov o prírode a spoločnosti s cieľom zabezpečiť vedeckú bázu potrebnú pre rozvoj Slovenska a jeho medzinárodnú integráciu. Vedecké poznatky získané v SAV sú súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska. UTL 4+4

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 15
  • Stránka z 15