Tento produkt je nepredajný

Banskoštiavnické tajchy - Rozgrund Číslo emisie
305
Dátum vydania
15.07.2003
Nomin. hodnota
12.00 Sk

Banskoštiavnické tajchy – unikátny systém vodných nádrží budovaný osvietenými priehradárskymi majstrami od konca 17. storočia v Banskej Štiavnici a na jej okolí na akumulovanie povrchovej vody. Tento dômyselný vodohospodársky systém, pospájaný zbernými a náhonovými jarkami, slúžil ako zdroj vodnej energie na pohon banských čerpacích zariadení. S jeho vybudovaním sú spojené mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a významný vedec – polyhistor Samuel Mikovíni. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23. Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na známke je vyobrazený tajch Rozgrund. Na obálke prvého dňa Hellov...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 20
  • Stránka z 20